Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Skutočný snem v akcii

Zhrnutie činnosti portálu SUS v roku 2013

Prečo portál SUS vznikol

Komu je portál SUS určený

Kto portál SUS tvoril a iné info

Čo portál SUS dosiahol v r.2013

- Kampane

- Parlamentné schôdze NR SR

- Členovia portálu SUS

- Mediálna kampaň a partnerstvá

Pripravujeme

---------------------------------------------------------------

 

1. Prečo portál SUS vznikol?

Jediný dôvod pre jeho vznik je nespokojnosť bežných občanov Slovenska s tým, ako vláda politici a štátni úradníci riadia našu krajinu. Keby sa stav krajiny zlepšoval, nebolo by potrebné poukazovať na slabé stránky, prešľapy, hrozby. Nakoľko sa stav ekonomiky, zdravotníctva, školstva ale aj iných kľúčových oblastí nášho života permanentne zhoršuje, domnievame sa, že je potrebné vyvíjať neustály tlak na politikov a hľadať iné nástroje na riadenie krajiny a to až do času, kým sa tento negatívny trend spoľahlivo neotočí a krajina nezačne prosperovať.

2. Komu je portál SUS určený?

Bez výhrad každému občanovi Slovenska, ktorý to s našou krajinou myslí dobre a má záujem demokratickým spôsobom riešiť stav v krajine, najlepšie nástrojmi priamej demokracie, teda participáciou na riadení vecí verejných. Rovnako je určený každému súčasnému politikovi, ktorý už konečne pochopil, že riadiť krajinu bez aktívnej spolupráce s občanmi nie je možné ani žiaduce. Ak politik, poslanec, či štátny zamestnanec vidí spôsoby, ako by mohol napomôcť participatívnej demokracii, priamej účasti občanov pri rozhodovaní o kľúčových záležitostiach krajiny, alebo inak chce napomôcť odhaľovaniu korupcie, zločinov v radoch poslancov, či iných vedúcich osobností krajiny, je na portáli vítaný. Hlavne je však portál určený aktívnym občanom, ktorí nemajú záujem len o diskutovanie, ale aj o konkrétne činy, napr. aktívne zapájanie sa do hlasovania o zákonoch, podpisovanie petičných alebo iných akcií, navrhovanie konkrétnych riešení. Konštruktívny prístup k predkladaným témam na portáli je žiaduci.

3. Kto portál SUS tvoril ?

Tematickú štruktúru portálu vyvinuli zakladatelia a súčasní koordinátori portálu. Sú to dvaja celkom obyčajní ľudia (Tibor a Martina), ktorí majú svoje zamestnanie a portál vytvorili vo voľnom čase, ako dar pre občanov, ktorých spája túžba po zmene. Obsah portálu však tvorili hlavne registrovaní používatelia portálu bez cenzúry tvorcov. Tvorcovia portálu sa tu nepresadzujú ako vodcovia nejakého hnutia, ale len asistujú zmene, ktorá sa v spoločnosti derie na povrch. Nikdy nebudú kandidovať na politické posty ani na vedúce pozície nejakých platforiem, pretože si uvedomujú, že na to mandát nemajú. Portál financujú z osobných zdrojov a zatiaľ inú formu financovania nepripúšťajú, nakoľko chcú strážiť nezávislosť projektu ako takého.

4. Čo portál SUS dosiahol v roku 2013?

Portál bol verejnosti oficiálne predstavený dňa 3.septembra 2013. Mediálna kampaň sa začala na facebook platforme, kde sa v priebehu prvého mesiaca o portáli dozvedeli najbližší oslovení priatelia a známy zakladateľov. Postupne sa informácia rozšírila prostredníctvom blogov a diskusií na známych slovenských internetových médiách a odtiaľ sa na portál zaregistrovali blogeri, ktorí rozpútali prvé diskusie o význame portálu a potrebe zmeny v krajine.

Koncom 1. mesiaca sme mali cez 6000 tisíc unikátnych návštev a registrovalo sa prvých 120 občanov. V druhom mesiaci sme rozbehli kampane, ktoré dosiahli sledovanosť cez 17 000 unikátnych návštevníkov a celkovo registrovaných bolo celkovo cca 400 občanov. V mesiaci november sme mali na portáli prekročenú hranicu unikátnych návštev 28 000 a hranica registrovaných používateľov sa priblížila k 700 občanom. Okolo 10. decembra hlavne predpokladáme kvôli dôležitým kampaniam ohľadom navrhovaného rozpočtu sa sledovanosť posunula nad hranicu 35000 unikátnych návštev. Registrácia nových členov ustala kvôli koncoročnému sviatočnému naladeniu obyvateľstva a pohybovala sa niekde na hranici 800 používateľov. Začiatkom roka 2014 sa sledovanosť aj nárast nových členov opäť rozbieha, k dnešnému dňu ich je viac ako 850.

Celková návštevnosť portálu ku koncu kalendárneho roka, teda za prvý štvrť rok pôsobenia sa pohybuje na hranici okolo 46 000 návštev. Tento stav sme dosiahli bez mediálnej podpory známych médií. Návštevnosti portálu počas významnejších kampaní napomáhali hlavne návštevníci mienkotvorného portálu rádia Slobodný vysielač, ale aj návštevníci fb profilu Spravodajskej Alternatívy. Za záujem o dianie v našej krajine všetkým ďakujeme.

4.1. Kampane

Pre lepšiu informovanosť občanov Slovenska sme spustili niekoľko kampaní, lebo zastávame názor, že občania musia vedieť o zákerných ťahoch politikov, ktoré sa do médií dostávajú len ťažko alebo skreslene. Zdravá verejná mienka je totiž jediná vec, ktorá dokáže politikov zastaviť v ich nekalých postupoch. Strach z oslabenia voličskej základne je žiaľ jedinou motiváciou, prečo by svoje konanie prehodnotili a aspoň načas oddialili. Niekedy sa svojich pôvodných úmyslov dokonca vzdávajú ale verte, že s veľkou nevôľou.

Najsilnejšou kampaňou bola výzva aktivistov, ktorí formou Otvoreného listu informovali občanov o zámere vlády predávať vodu do zahraničia. O tejto veci sa prostredníctvom portálu SUS dozvedelo niekoľko desiatok tísíc občanov. Celková čítanosť článku nie je známa, pretože bol zverejnený aj na fb profile, ale priamo cez portál si Otvorený list prečítalo okolo 19500 občanov. Vďaka tejto kampani sme podporili petíciu o zastavení schválenia zákona, kde sme nazbierali cez 7500 podporovateľov. Za účasť občanov v mene aktivistov ďakujeme. V kampani je potrebné pokračovať, nakoľko boj ešte nie je vyhratý. Zákon stále nie je v definitívnej podobe schválený. Celú vec aj s aktivistami sledujeme a v krátkom čase vás o ďalších krokoch, ktoré vláda ale aj aktivisti podniknú budeme informovať.

http://skutocnysnem.sk/list/zastavme-schvalenie-zakona-o-vyvoze-vody-do-zahranicia

Ďalšia stále prebiehajúca kampaň sa týka zmeny zákona o REFERENDE.

http://skutocnysnem.sk/list/sfunkcnenie-referenda-zjednotenie-propagacia-0

Na portáli skupina občanov diskutuje o paragrafovom znení návrhu nového zákona a v súčasnosti hľadáme právnikov-dobrovoľníkov, ktorí by radi pomohli s formulovaním znenia návrhu zákona o referende. Kampaň o zrušení nariadenia EU o osivách je stále v priebehu.

http://skutocnysnem.sk/odkaz/ovladne-trh-s-prirodou-aj-nas-eu-sa-o-pokusa

Je síce slabo podporovaná, ale veríme, že pri angažovaní profesijných skupín má aj táto téma šancu zarezonovať v spoločnosti do takej miery, aby občania dokázali zvrátiť takéto trendy v našej krajine. Dotkli sme sa aj tém odpredaja slovenskej pôdy zahraničným subjektom

http://skutocnysnem.sk/list/suhlasi-obcan-slovenska-s-vypredajom-pody-do-zahranicia

a téme o juvenilnej justícii. Viac o vývoji kampaní sa môžete dočítať na portáli.

Všetky témy priniesli na portál občania, ktorým tieto veci nie sú ľahostajné. Veria, že spoločným úsilím môžeme napomôcť zmenám a k tomuto pozývame všetkých občanov. Portál poskytuje všetky výhody sociálnej siete, hlasovacie nástroje, diskusné fórum, ale to, ako naša krajina bude vyzerať je v rukách nás všetkých. Veríme, že ak na portáli bude zaregistrovaných pár desiatok tisíc občanov, masovým hlasovaním budú vedieť zmeniť každé škodlivé rozhodnutie politikov a zvrátiť nebezpečné trendy v ekonomike, školstve, zdravotníctve, v každej oblasti, kde bude potrebné.

Nerobíme nič nezákonné, len vkladáme občanom do rúk nástroj, ktorý dokáže skoncentrovať tlak na politikov do tej miery, aby konali v prospech občanov. Príkladom toho bolo aj hlasovanie proti schváleniu zákona o vývoze vody ako obchodného artiklu, kde postačoval tlak cca 8 tisíc občanov a odborníkov. Nevzdávajme to teda, ale budujme spoločne tento nástroj a to hlavne tým, že pozvete na portál hlasovať každého koho poznáte vo svojom okolí.

4.2. Parlamentné schôdze NR SR

Jednou z úlohou portálu je zorientovať občanov v tom, ako konajú poslanci-zástupcovia ľudu-v parlamente. Prinášame monitoring z každej parlamentnej schôdze, pričom sa snažíme sledovať diskusie, rozpravy a poukazujeme na výsledky hlasovaní jednotlivcov ale aj poslaneckých klubov. Poukazujeme na to, že v princípe sa porušuje sloboda v rozhodovaní poslancov, nakoľko sú manipulovaní a ovplyvňovaní pár jednotlivcami, ktorí majú na starosti vedenie schôdze.

http://skutocnysnem.sk/odkaz/hlasovanie-niektorych-poslancov-je-manipulovane

Dostávajú jednoznačné usmernenia ako majú hlasovať, pretože už dávno predtým niekto za nich rozhodol. Poukazujeme na neschopnosť opozície prehlasovať poslanecký klub vládnucej strany, pretože už samotný počet poslancov predurčuje túto stranu na samo vládnutie, čo ale vylučuje demokratický princíp vládnutia, ktorý má ústava zaručovať. Poukazujeme na porušenia zákonných povinností niektorých členov vlády, aroganciu vládnej moci a iné fakty, ktoré svedčia o tom, že je najvyšší čas zrušiť parlamentnú demokraciu a pristúpiť k zmene systému vládnutia. Podporujeme taký systém, ktorý pomôže efektívne participovať občanom na vládnutí.

Výstupy z parlamentných schôdzí, ktoré sa konali od septembra 2013 uvádzame TU:

23. a 24. Schôdza: http://skutocnysnem.sk/portal-sus-vam-prinasa-vyhodnotenie-23-parlamentnej-schodze

25. schôdza: http://skutocnysnem.sk/vyhodnotenie-25-parlamentnej-schodze

26.schôdza bola zmarená.

27. a 28. Schôdza: http://skutocnysnem.sk/vyhodnotenie-27-28-parlamentnej-schodze

4.3. Členovia portálu SUS

Žiadny portál na Slovensku doposiaľ neumožňuje občanom hlasovať za predkladané zákony do Parlamentu. Žiadny poslanec nezisťuje vôľu voličov celoplošne vrámci Slovnska, či sa im jeho navrhovaný zákon pozdáva a či ho v tejto forme môžu vôbec prijať. Prečo? Pretože občanom schválne ponechávajú jediný demokratický nástroj na riadenie krajiny a tým je možnosť raz za 4 roky si zvoliť svojho zástupcu. Ten však potom s nimi o ničom nediskutuje a všetky hlasovania v parlamente vykonáva na vlastnú päsť, hoci vie, že často svojim hlasovaním škodí občanom, svojim voličom. Na portáli SUS budujeme novú demokraciu a to PRIAMU.

Za účelom sprístupnenia hlasovania za zákony na portáli SUS je síce potrebné registrovať sa za člena, ale nevyžadujeme k tomu žiadne háklivé informácie a umožňujeme to dokonca vykonať anonymne. Preto sú členovia v tejto fáze vývoja portálu väčšinou registrovaní pod anonymnými „nickmi". Veď aj poslanci hlasujú v niektorých prípadoch tajne. Tak prečo nie občania? O počtoch členov a ich postupnom náraste sme hovorili v tomto príspevku v bode 4.1. Členovia majú právo hlasovať za tie isté zákony, za ktoré hlasujú poslanci v parlamente. Toto právo doposiaľ využilo za NAJ-hlasovanejší zákon o REFERENDE z dielne OĽANO cca 142 občanov. http://skutocnysnem.sk/zakon/428

Menej už hlasovali členovia za zákon o rozpočte a to konkrétne v zložení 76 PROTI. Hlasovanie o zákonoch sa nám pomaly ale isto rozbieha a za úlohu roka si kladieme práve to, aby sme používateľov naučili pravidelne sa vyjadrovať ku kľúčovým predkladaným zákonom. Pretože práve zákony ovplyvňujú naše životy, naše peňaženky, naše rodiny, naše plány do života. Zákony, ktoré sú nastavené proti bežným občanom nemáme dnes možnosť nijako zrušiť, ale mali by sme o nich vedieť a dať poslancom najavo, že si ich neželáme. Ak sa k zákonu vyjadrí niekoľko tisíc občanov, bude to snáď jasná spätná väzba poslancom o tom, aká je vôľa ľudu. Uvedomelý občan musí vedieť, čo mu politici naservírovali a hlavne, cez ktorý zákon sa ho chystajú stále viac utláčať a obmedzovať. Členovia SUS z vlastnej iniciatívy od začiatku fungovania portálu pridávajú Blogy k hlasovaným zákonom, diskutujú a navrhujú riešenia. Tí uvedomelejší sa snažia viesť kampane za prospešné veci, kde apelujú na spoluobčanov, aby podporili petičné akcie alebo inou formou využívali súčasne dostupné nástroje uplatňovania moci občanov. Každý registrovaný člen má právo zapájať sa do súťaží, s ktorými začneme hneď na úvod roka. Veríme, že v blízkej budúcnosti registrovaným členom sprístupníme aj ďalšie funkcionality, ktoré im umožnia efektívnejšie komunikovať s inými členmi a spoločne pracovať na prebiehajúcich výzvach, kampaniach, či projektoch. Za každého aktívneho občana a jeho mienkotvornú činnosť na portáli SUS ďakujeme.

4.4 Mediálna kampaň a partnerstvá

Počas nášho krátkeho 3-mesačného pôsobenia na poli aktivistov za priamu demokraciu sme pochopili, že podobné snahy na Slovensku, ale aj vo svete sú už dávno. Nie sme prví a zďaleka ani poslední, ktorí sa snažia aktivizovať občanov k tomu, aby sa zaujímali o veci verejné. V oblasti sprístupnenia hlasovania za zákony pre občanov sme však na Slovensku prví a jedineční. Postrehli sme rôzne snahy budovať si meno a politickú budúcnosť na „vlastnom piesočku" ale aj snahy o samozvané vodcovstvo.

Medializáciu chápeme len ako nutnosť a robíme to len v prípade, ak chceme občanom odovzdať informáciu o nejakej konkrétnej potrebe a snažíme sa prísť s realistickým riešením. Sme presvedčení, že dobré správy sa šíria rýchlosťou blesku a po tých najlepších linkách.

Oslovili sme niekoľko aktivistov na poli „priamej demokracie", málokto však zareagoval s túžbou spolupracovať. Domnievame sa, že budovanie partnerstiev je pre dobro občanov. Ak budeme jednotní v tom, čo robíme, tak máme všetci šancu uspieť. Ak však budeme trieštiť pozornosť občanov, zabávať ich rozmanitými nedomyslenými aktivitami miesto toho, aby sme spoločne hľadali kľúčové efektívne nástroje, tak to v konečnom dôsledku škodí celej spoločnosti. Spomeniem napríklad duplicitné alebo triplicitné petície za odvolanie vlády a všeličo iné. Napriek spomenutým ťažkostiam sme sa dokázali osobne porozprávať s niektorými predstaviteľmi rôznych organizácií z ktorých spomenieme napr. Wikidemokracia (pán Huran), Asociácia občanov (pán Divéky), politická strana Priama Demokracia (pán Karácsonyi), poslanecký klub OĽaNO (poslanec Viskupič, Škripek, Mezenská), prostredníctvom internetu sme komunikovali s pani Ivetou Kamenickou a niektorými občanmi, ktorí sú združení v hnutí Priama Demokracia, ale aj inými ako napríklad Otvorené ministerstvo, ktoré zaujíma zdržanlivý postoj. Ostatní zatiaľ diplomaticky mlčia.

Z médií sme oslovili na spoluprácu alternatívne rádio Slobodný Vysielač, ktorí nám poskytli priestor na jedno vystúpenie a kde na ich portáli aktívne blogujeme. V uvedenom linku si nás môžete opätovne vypočuť a spoznať nás trochu bližšie.

http://skutocnysnem.sk/boli-sme-v-zivom-vysielani-slobodneho-vysielaca

Rokovali sme s alternatívnym informačným portálom Regionoviny, ktorí spoluprácu pri informovaní občanov privítali a sľúbili nám samostatnú rubriku. Zatiaľ uverejnili 2 naše články. Oslovili sme aj iné internetové portály, kde hľadajú spôsob ako naše správy zakomponovať do kontextu ich vízie. Portál Hlásnik nás naopak vyzval na spoluprácu iniciatívne sám, na čo sme zareagovali výmenou banerov na portáloch. Veríme, že aj vďaka tomu sa o dianí v záležitosti priamej demokracie ľudia z Východného Slovenska môžu dozvedieť viac. Občianske združenie Spravodajská Alternatíva občas na svojom fb profile preberá niektoré naše postrehy. Záujem o naše názory a nástroje prejavila aj pani redaktorka z RTVS, ktorej meno zatiaľ nebudeme zverejňovať. V tomto roku sa budeme snažiť o spoluprácu hlavne s organizáciami, ktoré propagujú priamu demokraciu a v záujme zachovania objektívnosti a transparentnosti vás o každej snahe budeme informovať.

Nakoľko si uvedomujeme, že nastolenie priamej demokracie je vecou občanov, očakávame, že sa budú čoraz viac usilovať o aktívne šírenie tejto myšlienky vo svojom najbližšom okolí. Portál SUS je len virtuálnym priestorom a jedným z nástrojov ako tomu dopomôcť. Ak sa rady používateľov hlasujúcich o konkrétnych zákonoch rozšíria na tisíce, máme šancu spoločne efektívne zatlačiť na oblasť tvorby zákonov. Ak nebudeme trieštiť svoju pozornosť na rôzne strany a dokážeme sa tento rok sústrediť spoločne napríklad na tému zmeny zákona o referende, tak už čoskoro máme šancu úplne zmeniť systém vládnutia v našej krajine.

http://skutocnysnem.sk/list/sfunkcnenie-referenda-zjednotenie-propagacia-0

Rovnako si myslíme, že je potrebné zjednocovať nielen voličov ale aj kandidátov na prezidenta, aby snaha o presadenie občianskeho kandidáta nevyšla nazmar z akýchkoľvek príčin.

http://skutocnysnem.sk/list/obcianski-kandidati-na-prezidenta-sa-mali-zjednotit

Dokážeme to?