Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Financie a rozpočet

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pred 1. čítaním
NR SR ešte nehlasovala
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
1Za
 
 
NR SR
 
Nehlasované
Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 497
Predkladateľ: 
Ministerstvo financií
Dátum predloženia materiálu: 
5. máj 2015, utorok
Stav rokovania: 
Pred 1. čítaním
Stručný popis parlamentnej tlače:
Časť z dôvodovej správy

Predloženou novelou zákona sa upravujú niektoré povinnosti v oblasti rozpočtového procesu verejnej správy v súvislosti so zaradením nových subjektov do sektora verejnej správy.

Zároveň sa navrhuje, aby vláda SR do Národnej rady SR predkladala informáciu o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Michalko.Novotný

Predloženou novelou zákona sa upravujú niektoré povinnosti v oblasti rozpočtového procesu verejnej správy v súvislosti so zaradením nových subjektov do sektora verejnej správy.

Zároveň sa navrhuje, aby vláda SR do Národnej rady SR predkladala informáciu o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy.

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.