Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Hospodárstvo

Zákon o hospodárskej mobilizácii a riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny

Pred 1. čítaním
NR SR ešte nehlasovala
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
 
NR SR
 
Nehlasované
Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 472
Predkladateľ: 
Ministerstvo hospodárstva
Dátum predloženia materiálu: 
5. máj 2015, utorok
Stav rokovania: 
Pred 1. čítaním
Stručný popis parlamentnej tlače:
Časť z dôvodovej správy

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie zo správy správcu majetku štátu do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve štátu. Súčasťou majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sú aj vyhradené technické zariadenia, u ktorých je potrebné vykonávať operatívny servis a údržbu a kontrolovať stav ich bezpečnosti na základe vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Návrhom zákona sa umožní prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie. Správca majetku štátu ušetrí takto finančné prostriedky, nakoľko náklady na servis, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, ktoré sú súčasťou tohto majetku, bude znášať nový vlastník. Nový vlastník musí byť subjektom hospodárskej mobilizácie a musí byť vo vlastníctve štátu, pričom takto prevedený majetok musí aj naďalej slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie. Takémuto vlastníkovi sa týmto návrhom umožní prevod majetku štátu do jeho vlastníctva, čím sa mu zároveň navýši imanie.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Peter.Krivosudský

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie zo správy správcu majetku štátu do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve štátu. Súčasťou majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sú aj vyhradené technické zariadenia, u ktorých je potrebné vykonávať operatívny servis a údržbu a kontrolovať stav ich bezpečnosti na základe vyhlášky č. 508/2009 Z.

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.