Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Sociálne veci

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení (2.piler)

Pred 1. čítaním
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
2Za
3Proti
 
Ešte nehlasovala
NR SR
 
Nehlasované

Už po 4.tý krát sa snažia otvoriť 2. dôchodkový pilier. Občania, niekto vám chce siahnuť na úspory a chce ich presunúť do 1.piléra, kde ich začnú používať pre súčasných dôchodcov...chcete to? Sú to vaše peniaze!

Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 395
Predkladateľ: 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Dátum predloženia materiálu: 
30. január 2015, piatok
Stav rokovania: 
Pred 1. čítaním
Stručný popis parlamentnej tlače:
Časť dôvodovej správy

Navrhuje sa umožniť vystúpiť z II. piliera všetkým sporiteľom, okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo ktorí si dohodli so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácanie výnosu z investovania.

 

Sporiteľ, ktorý sa rozhodne vystúpiť z II. piliera, musí Sociálnej poisťovni doručiť písomné oznámenie, ktorého súčasťou je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa. Sociálna poisťovňa o doručení tohto písomného oznámenia informuje sporiteľovu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Tá následne prevedie sporiteľovu nasporenú sumu tvorenú z povinných príspevkov vrátane výnosu z týchto príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade, že si sporiteľ platil dobrovoľné príspevky, nasporená suma tvorená z týchto príspevkov vrátane výnosu mu bude vyplatená.

 

Súčasťou vládneho návrhu zákona sú aj dva novelizačné články, ktorými sa dopĺňajú ďalšie zákony.

 

Novelizačným čl. II, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa navrhujú nevyhnutné legislatívne úpravy v súvislosti so zánikom právneho postavenia sporiteľa z titulu jeho vystúpenia z II. piliera.

 

Novelizačným čl. III., ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa navrhuje, aby sporitelia, ktorí v minulosti využili v súvislosti s platením dobrovoľných príspevkov daňové zvýhodnenie a rozhodnú sa vystúpiť z II. piliera, boli povinní zvýšiť si základ dane o sumu uplatnených zaplatených dobrovoľných príspevkov.

 

Vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, ani vplyv na hospodárenie obyvateľstva, resp. na sporiteľov nie je možné odhadnúť, pretože nie je možné odhadnúť počet sporiteľov, ktorí vystúpia zo systému starobného dôchodkového sporenia a ktorí vstúpia do systému starobného dôchodkového sporenia.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Juraj Smola

Navrhuje sa umožniť vystúpiť z II. piliera všetkým sporiteľom, okrem tých, ktorí si dohodli vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku s poisťovňou alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo ktorí si dohodli so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vyplácanie výnosu z investovania.

 

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.