Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Zákon - Financie a rozpočet

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

Pred 2. čítaním
Výsledky hlasovania -
Zhoda medzi prieskumom a NR SR
Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
1Za
 
 
Hlasovanie o posunutí do 2.čítania
NR SR
124Za
 
 
Nehlasované
Typ parlamentnej tlače: 
Novela zákona
Číslo parlamentnej tlače: 
1 266
Predkladateľ: 
Ministerstvo financií
Dátum predloženia materiálu: 
26. január 2015, pondelok
Stav rokovania: 
Pred 2. čítaním
Stručný popis parlamentnej tlače:
Časť dôvodovej správy

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Zavádzajú sa dve meritórne zmeny; zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Predkladateľ návrhom zákona zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V zmysle navrhovanej úpravy sa nahradí proces zápisu do registra veriteľov povoľovacím konaním, ktoré bude podmienené splnením viacerých zákonom uložených povinností. Povoľovací proces vykonávaný Národnou bankou Slovenska je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným povolením závislým od objemu poskytnutých úverov. Súčasne sa zavedie licenčný proces pre iných veriteľov, ktorí poskytujú iné ako spotrebiteľské úvery, ktorých rozsah je zákonom vymedzený. Každý veriteľ bez ohľadu na rozsah povolenia bude povinný pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok stanovených zákonom, ktoré boli vybrané s ohľadom na prax a požiadavky odbornosti veriteľa.

Predpokladá sa zvýšenie administratívneho zaťaženia a sprísnenie kvalifikačných kritérií pre žiadateľov o získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, čo môže mať vplyv na podnikateľské prostredie. Vo vzťahu k vplyvom týkajúcich sa zamestnanosti sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy v oblasti ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu.

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.

Nebol ešte pridaný, žiadný blog. Pridajte ho vy.

Stručné popisy zákona

Stručný popis zákona
Obrázok používateľa Peter.Krivosudský

Návrh zákona sa zameriava na prijatie krokov, ktoré prispejú k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Zavádzajú sa dve meritórne zmeny; zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Predkladateľ návrhom zákona zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Čítať viac

Aj TY môžeš súťažiť o stručný popis uverejnený na tomto mieste tak, že ho pridáš nižšie v časti STRUČNÉ POPISY.Popis s najvyšším počtom lajkov bude zobrazený TU. Stručný popis pomôže občanom zorientovať sa v zmysle, výhodách alebo problémoch predkladaného zákona.