Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Skutočný snem v akcii

Vyhodnotenie 37.schôdze NR SR

Portál SkUtočnýSnem.sk sa zameral na rokovanie poslancov NR SR počas 37. riadnej parlamentnej schôdze.

Pôvodne bolo na túto schôdzu navrhnutých k prerokovaniu cez 80 návrhov zákonov.

Z celkového počtu plánovaných návrhov zákonov na prerokovanie bolo v úvode schôdze vyradených z rokovania 10 opozičných návrhov zákonov. Obsahovo nezapadali do konceptu predvolebných kampaní vládnucej strany SMER-SD. Opozícia tento akt nazvala hrubým porušením rokovacieho poriadku, ako aj zabránením možnosti vykonávať poslanecký mandát legislatívnou aktivitou, preto sa rozhodli bojkotovať priebeh celej parlamentnej schôdze až do jej skončenia.

Po vzájomnej dohode všetkých opozičných klubov poslanci stiahli z rokovania v NR SR všetky opozičné návrhy zákonov. Ku koncu schôdze predseda Paška rozhodol, že môžu byť ešte prerokované niektoré opozičné návrhy, preto sa k záveru rokovalo ešte o niekoľkých návrhoch poslanca Hlinu. Ani tento krok však neviedol k úspechu, naopak. Návrhy zákonov neboli posunuté do 2. čítania.

Pre úplnosť informácie o priebehu schôdze musíme dodať, že väčšina opozičných poslancov pri rokovaní o vládnych návrhoch zákonov a pri poslaneckých návrhoch z dielne SMER-SD neboli na hlasovaniach prítomní. Napriek tomu poslanci SMER-SD hlasovali o návrhoch zákonov a všetky z nich posunuli do ďalších čítaní, niektoré dokonca aj schválili.

Ktoré zákony nás ovplyvnia najbližšie?

-         Zákon o vianočnom príspevku ( nesystémové jednorazové a populistické opatrenie vlády)

-         Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

-         Stavebný zákon

-         Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Týmto vládny SMER-SD poskytol jasný dôkaz o tom, že nemajú záujem o názory opozičných poslancov a kľudne dokážu vládnuť aj samy, napriek tomu, že viac ako 50 % voličov tejto krajiny za takýchto podmienok nie je zastupovaná.

Opozícii sa dá vytknúť azda len to, že odignorovali aj rozpravu k vládnym návrhom zákonov, svoju prácu poslanca si riadne neplnili  a odmietli tak svojim voličom poskytovať adekvátnu spätnú väzbu k predloženým vládnym návrhom zákonov.

Občan ostal dezinformovaný, pretože jednostranná argumentácia predkladateľa bez komentára opozície je neadekvátna tomu, že občan má byť v parlamente zastúpený prostredníctvom svojich riadne zvolených zástupcov. Táto politická hra je len vyvrcholením arogancie vládnej moci a neschopnosti opozície obhajovať záujmy svojich voličov. Ani na oko hraná jednota opozície, ktorá sa počas tejto schôdze prezentovala nenahradí absenciu zastupiteľskej moci pri výkone poslaneckého mandátu.  

Sledujeme tu jednoznačný a nepretržitý súboj opozície a vládnej strany SMER.

Či sú predkladané návrhy zákonov podľa občanov akceptovateľné alebo nie si môžete pozrieť samy, nakoľko ku každému z navrhnutých zákonov uvádzame na portáli stručnú dôvodovú správu z ktorej sa dá vyrozumieť pôvodný zámer predkladateľa zákona.  

Na portáli SUS je registrovaných cez 1700 občanov. Je to viac ako je počet poslancov v Parlamente. Aby sme mohli porovnať občianske hlasovanie s hlasovaním poslancov je potrebné, aby sa do hlasovania zapojila väčšina registrovaných používateľov portálu. Portál odštartoval svoju činnosť skúšobnou prevádzkou v septembri a to v priebehu 23. schôdze NR SR.

37. parlamentná schôdza bola v poradí 14-ta, ktorú sme sledovali. Vieme, že aktivizovať občanov nie je jednoduché, ale neprestaneme sa o to pokúšať ďalej. Návštevnosť portálu sa neustále zvyšuje.

Po 12 mesiacoch od spustenia portálu prekročila sledovanosť portálu hranicu 140 tisíc unikátnych IP adries. Celkových zobrazení je okolo 400 tisíc. Veríme, že portál SUS je správnym miestom pre vyjadrenie názorov občanov aby mohli prostredníctvom neho vytvoriť sústredený tlak na politikov. Je potrebné strpieť počiatočné fázy vývoja portálu, jeho technické nedokonalosti ktoré odstraňujeme a pomôcť nám, jeho tvorcom zvýšiť počet registrovaných členov tak, aby sme sa dočkali žiaduceho efektu.

Pozývame aj vás, aby ste sa zapájali do občianskeho hlasovania TU na portáli.

Nehlasujte za zákon podľa toho, kto ho predložil, ale podľa jeho obsahu. Nezabúdajte pri tom, že je dôležité o zákonoch diskutovať a pomôcť aj ostatným členom hľadať pravdu.

Ak máte vedomosť o nebezpečenstvách predkladaného zákona, poďte o tom napísať na portál v sekcii Stručný popis k zákonu, alebo formou blogu k zákonu.

Ak ste účastníkom hromadnej pripomienky a vidíte, že sa pre Slovensko a jeho občanov chystá „nezdravý“ zákon, hovorte o tom na tomto portáli. Tak, ako to už občania urobili napr. pri kontroverznom zákone o predaji vody do zahraničia, predaji slovenskej pôdy zahraničným subjektom alebo opatrením EU o osivách, či o Juvenilnej justícii, najnovšie o stavebnom zákone. Za všetky tieto podnety chceme občanom poďakovať. Veríme, že môžu pomôcť zmariť pripravované škodlivé zákony. Preto píšte blogy, Otvorené listy, pripájajte multimediálne odkazy a diskutujte! Váš hlas za zákon alebo za Otvorený list môže poskytnúť spätnú väzbu politikom. Môže vyvinúť tlak na ich rozhodovanie. Môže spôsobiť reálnu zmenu v nastolení priamej moci občanov.

Tím, ktorí to dnes už robia ďakujeme!