Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Skutočný snem v akcii

Vyhodnotenie 33. parlamentnej schôdze

Portál SkUtočnýSnem.sk sa v šiestom mesiaci svojho fungovania zameral na rokovanie poslancov NR SR počas 33. riadnej parlamentnej schôdze.

Pôvodne bolo na túto schôdzu navrhnutých k prerokovaniu 78 návrhov zákonov.Z celkového počtu plánovaných návrhov zákonov na prerokovanie bolo ku koncu schôdze:

- 10 schválených

- 23 neschválených

- okolo 30 zákonov nestihli prerokovať

O ďalších návrhoch sa rokovalo a boli posunuté do 2.čítania.

Ďalej sme zistili nasledovné:

Z celkového počtu 10 schválených zákonov alebo ostatných posunutých do 2.čítania boli všetky predkladané buď vládou alebo poslancami vládneho SMERU-SD. Výnimkou bol 1 návrh zákona, ktorý predložili opozičný poslanci a bol posunutý do 2.čítania ( teda, nič nie je vyhrané).Schválené boli zákony s dielne ministra kultúry (2), ministra obrany (1), ministra pôdohospodárstva (1), ministra hospodárstva (3). Prešiel aj 1 zákon predložený predsedom vlády SR pre investície. Ostatné schválené zákony alebo zákony posunuté do 2.čítania prišli z dielne vlády a poslancov SMER-SD . Z dielne opozičných poslancov bol do 2.čítania posunutý len 1 zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky. Či bude schválený sa dozvieme na najbližšej parlamentnej schôdzi.

Medzi objektívne zaujímavé zákony, ktoré by občanom SR pomohli ľahšie dýchať ale pre nevôľu politikov neprešli patria nasledovné zákony :

- o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (901)...sprístupnenie antikoncepcie finančne slabým vrstvám obyvateľstva

- o DPH (902) ...cieľom prekladaného zákona je zamedziť neúmernému zadržiavaniu finančných prostriedkov podnikateľov zo strany orgánov štátu – finančnej správy, ku ktorému dochádza a poškodzuje to podnikateľov a ich existenciu na trhu vôbec.

- O správnych poplatkoch (903)... zníženie poplatku za potvrdenie o špecializácii pre potreby uchádzačov o prácu v zahraničí z dnešných 250 eur na 33 eur,

- O dani z príjmov (904)... sprehľadňuje sa týmto návrhom podnikateľské prostredie a zjednocujú pracovné podmienky pre rôzne druhy práce. Odstraňuje sa diskriminácia živnostníkov, ktorí podnikajú popri zamestnaní a nemôžu si uplatniť pri živnosti stravné, ak si v rovnaký deň uplatnia nárok na stravné lístky u zamestnávateľa v trvalom pracovnom pomere.

- O zákonníku práce (875)...poskytnúť 8 týždňov dovolenky pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí doposiaľ nemali na takúto výmeru dovolenky nárok a ktorých práca má rovnaký charakter ako práca pedagogických zamestnancov, ktorí nárok na 8 týždňov dovolenky podľa § 103 ods. 3 Zákonníka práce už majú.

Čerešničkou na tortičke je neschválený návrh zákona o obecnom zriadení (938), kde poslanec Hlina žiadal nasledovnú úpravu, ktorá súvisí s dodržiavaním práv, ktoré garantuje aj Ústava.... Navrhovaná novela zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zavádza do tohto zákona výslovné ustanovenie práva na informácie obyvateľom obce, ktorý má vždy právo na vyhotovenie zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu z verejného rokovania obecného zastupiteľstva. Máme za to, že takouto právnou úpravou, resp. zakotvením tohto práva výslovne do zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dôjde k eliminácii častého protiústavného a protizákonného konania starostov obcí, resp. zástupcov starostov obcí, ako aj samotných poslancov obecných zastupiteľstiev.

Nuž poslanci SMERu sa všemožne bránia tlaku občanov a zatiaľ vyhrávajú. Dokedy to tak bude? Kým občan nepochopí, že je jeho právom sa brániť, hlasovať a spoločne spravovať našu krajinu, teda veci verejné.

Podľa našich sledovaní boli zákony opozičných poslancov opäť úplne ignorované. Na prerokovaní mnohých ostali poslanecké stoličky vládneho SMERu takmer úplne prázdne. Unúvali sa prísť často až na hlasovanie, kde dali jasne najavo, že návrhy do 2.čítania neposunú.K navrhovaným zákonom predkladatelia predložili zaujímavé fakty, ktoré zneli presvedčivo a odborne. Odznela k nim dokonca rozprava, padli argumenty prečo by mali byť návrhy zákonov schválené no nič nepomohlo. Domnievame sa, že keby bola pri vláde súčasná opozícia, množstvo zo zákonov predkladaných klubom strany SMER-SD by boli rovnako ignorované.

Sledujeme tu jednoznačný a nepretržitý súboj opozície a vládnej strany SMER.

Či sú predkladané návrhy zákonov podľa občanov akceptovateľné alebo nie si môžete pozrieť samy, nakoľko ku každému z navrhnutých zákonov uvádzame na portáli stručnú dôvodovú správu z ktorej sa dá vyrozumieť pôvodný zámer predkladateľa zákona.Do hlasovania o zákonoch v priemere zapojilo 20 občanov, čo je na porovnanie verejnej mienky s hlasovaním poslancov opäť málo.

Na portáli SUS je registrovaných cez 1020 občanov. Je to viac ako je počet poslancov v Parlamente. Aby sme mohli porovnať občianske hlasovanie s hlasovaním poslancov je potrebné, aby sa do hlasovania zapojila väčšina registrovaných používateľov portálu. Portál odštartoval svoju činnosť skúšobnou prevádzkou v septembri a to v priebehu 23. schôdze NR SR.

33. parlamentná schôdza bola v poradí šiesta, ktorú sme sledovali. Vieme, že aktivizovať občanov nie je jednoduché, ale neprestaneme sa o to pokúšať ďalej. Návštevnosť portálu sa neustále zvyšuje.Po 6 mesiacoch od spustenia portálu prekročila sledovanosť portálu hranicu 55 tisíc unikátnych IP adries. Celkových zobrazení je okolo 200 tisíc. Veríme, že portál SUS je správnym miestom pre vyjadrenie názorov občanov aby mohli prostredníctvom neho vytvoriť sústredený tlak na politikov. Je potrebné strpieť počiatočné fázy vývoja portálu, jeho technické nedokonalosti ktoré odstraňujeme a pomôcť nám, jeho tvorcom zvýšiť počet registrovaných členov tak, aby sme sa dočkali žiaduceho efektu.Pozývame aj vás, aby ste sa zapájali do občianskeho hlasovania TU na portáli.

Nehlasujte za zákon podľa toho, kto ho predložil, ale podľa jeho obsahu. Nezabúdajte pri tom, že je dôležité o zákonoch diskutovať a pomôcť aj ostatným členom hľadať pravdu.Ak máte vedomosť o nebezpečenstvách predkladaného zákona, poďte o tom napísať na portál v sekcii Stručný popis k zákonu, alebo formou blogu k zákonu.

Ak ste účastníkom hromadnej pripomienky a vidíte, že sa pre Slovensko a jeho občanov chystá „nezdravý" zákon, hovorte o tom na tomto portáli. Tak, ako to už občania urobili napr. pri kontroverznom zákone o predaji vody do zahraničia, predaji slovenskej pôdy zahraničným subjektom alebo opatrením EU o osivách, či o Juvenilnej justícii. Za všetky tieto podnety chceme občanom poďakovať. Veríme, že môžu pomôcť zmariť pripravované škodlivé zákony. Preto píšte blogy, Otvorené listy, pripájajte multimediálne odkazy a diskutujte! Váš hlas za zákon alebo za Otvorený list môže poskytnúť spätnú väzbu politikom. Môže vyvinúť tlak na ich rozhodovanie. Môže spôsobiť reálnu zmenu v nastolení priamej moci občanov.

Tím, ktorí to dnes už robia ďakujeme!