Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Skutočný snem v akcii

Stretnutie s členmi Asociácie občanov

Dňa 17.4.2014 sa zakladatelia portálu stretli s organizátorom Asociácie občanov a niekoľkými jej členmi.

Na stretnutí sme hovorili o stratégii tvorby štruktúr Asociácie. Okrem iného sme diskutovali o spôsobe, ako podporiť nezávislých kandidátov do komunálnych volieb.

Politika a štruktúrovanie nie sú našim "hobby". Sme skôr za presadzovanie konkrétnych riešení. Preto sme sa k určitým veciam nevyjadrili a nebudeme sa do nich nijako miešať.

Ak však dokážeme spojením úsilia v niektorých oblastiach prispieť k zlepšeniu života a fungovaniu občianskej spoločnosti, tak to určite urobíme.

Vidíme jasnú súvislosť s cieľmi a stratégiou tvorby novej funkcionality na portáli "obecné snemy" a oslovením občanov v jednotlivých obciach, kde sa kandidáti usilujú o podporu.

Víziou portálu SUS je poskytnutie nástroja priamej moci pre občanov v obciach, aby mohli spolurozhodovať o veciach verejných. Chceme napomôcť nielen k lepšej informovanosti občanov o dianí v ich obci, ale chceme im vložiť do rúk nástroj, vďaka ktorému budú môcť hlasovať o konkrétnych záležitostiach v obciach. O "obecných snemoch" na portáli SUS sa dozviete už čoskoro!

Vieme, že občanom sú často hádzané "polená" pod nohy, aby nedokázali zatlačiť proti nežiadúcemu dianiu, aktivitám developerov, alebo aby nemohli odvolať starostu, či poslanca, ktorý nekoná v prospech občanov. 

Veríme, že spájaním občianskych aktivít a využitím nástroja "obecných snemov" sa spoločne dokážeme postaviť za konkrétne riešenia a presadiť ich v praxi.

O vývoji ďalšej spolupráce a o spájaní sa s aktívnymi občanmi vás budeme informovať aj naďalej.

Portál SUS nieje členom Asociácie. Jej členmi sa stali zakladatelia portálu ako obyčajní aktívni občania a to pre konkrétnu snahu v oblasti ochrany životného prostredia a vodohospodárstva formou začlenenia sa do odborného tímu pre tieto účely vytvoreného.

Portál SUS je priestor pre každého občana SR a nemá mandát svojvoľne sa prehlasovať za člena akejkoľvek inej formácie alebo hnutia. Povzbudzujeme preto členov portálu, aby sa slobodne rozhodli, či sa do Asociácie občanov pričlenia ako odborníci pre niektorú s profesijných skupín. Členstvo na portáli SUS vás v tomto nijako nebude usmerňovať ani obmedzovať. Myslíme si, že spájať úsilie za konkrétne riešenia je žiadúce. 

 

Diskusia

oceňujem, že sa nechcete nechať vtiahnúť do politiky a že "len" tvoríte nástroj na... pre všetkých ľudí ! Presne toto som hľadal !!! Urobte (vložte do portálu kódy) si svoje vlastné reklamné banneríky a začnem/e rozhadzovať po rôznych weíkoch ! Ľudia sú už dostatočne nasr... takže to pôjde ako lavína :-)