Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa karin

Zmenu môže spôsobiť už nadchádzajúca parlamentná schôdza!

Portál SkUtočnýSnem  aj po roku fungovania sleduje prácu poslancov NR SR a monitoruje ako nás naši platení zástupcovia zastupujú. Vláda a SMER-SD majú nachystané desiatky zákonov, ktoré ovplyvnia život bežných občanov ako aj podnikateľov, bohatých aj chudobných, deti, ženy aj starých ľudí.

Čo je pre vládnuci SMER-SD a pre vládu SR dôležité sa dozviete, keď si pozriete napr. aj zoznam ich predložených návrhov zákonov.

 

-       Zmena Ústavy SR, v zmysle legalizácie vývozu pitnej vody do zahraničia (ktorá je mimochodom majetkom nás všetkých)

-       Zákon o strelných zbraniach a strelive

-       Zákon o pozemkových úpravách a o usporiadaní pozemkového vlastníctva

-       Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

-       Zákon o podpore regionálneho rozvoja

-       Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

-       Zákon o Justičnej akadémii

-       Obchodný zákonník

-       Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

-       Zákon o pohľadávkach štátu

-       Zákon o správe majetku štátu

-       Zákon o dani z príjmov

-       Zákon o meste Košice

-       a mnohé iné

Kde ste sa v tom našli Vy so svojimi potrebami? Zamestnanosť, dane, sociálna starostlivosť, školstvo, dôchodkové zabezpečenie, bezpečnosť?

Viac o tom, čo vláda a SMER-SD pripravujú pre občanov SR sa dozviete na portáli SkUtocnySnem. Ak máte dojem, že ako obyčajný občan nie ste adekvátne zastupovaní v otázkach, ktoré potrebujete riešiť VY, dajte o tom vedieť svojim poslancom, ktorí sú platení za to, aby riešili Vaše potreby a pomáhali vám dôstojne žiť.

Dajte im vedieť, čo si myslíte o predložených zákonoch, či o tieto zákony máte záujem v navrhovanej podobe. Ak budete mlčať, nesťažujte sa, že naša krajina je v stave, akom sa nachádza. Zahlasujte za zákon podľa jeho obsahu, nie podľa predkladateľa. Starajte sa o svoju krajinu, lebo len tak môžete spôsobiť reálnu zmenu v smerovaní Slovenska. Ak tak budete robiť v desiatkach tisícoch, vyviniete dostatočný tlak na zmenu, ktorú naša krajina potrebuje.

Občanom, ktorí to už robia ďakujeme!