Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa tibor.kovacs

Vývoz vody do zahraničia - E-mail poslancom NR SR

Vážení poslanci NR SR,

do parlamentu bude predložený vládny návrh Ústavného zákona o zákaze vývozu vody do zahraničia.

Určite ste si všimli , že predložený zákon namiesto zákazu vývozu vody do zahraničia naopak  podvodným spôsobom pašuje do Ústavy možnosť neobmedzene vyvážať pitnú vodu za hranice.

Dokazuje to práve znenie zákona, ktoré na septembrovej schôdzi má byť prerokované:

Doterajší text čl. 4 (Ústavy) sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

 

„(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na humanitárnu pomoc a pomoc v núdzových stavoch ustanoví zákon.“.

 V prvej vete sa zakazuje preprava vody. V legislatíve je voda široký pojem a má množstvo kategórií (povrchová, podzemná, odpadová, úžitková, pitná, minerálna, liečivá,..... ) Ďalší text už kategorizuje vodu a udeľuje výnimky pre pitnú vodu a minerálnu vodu. Veta: „*/zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a ....“ /* znamená, že zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu bez obmedzenia a minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov. Teda, pri použití spojky „a“ a jednotného čísla vo výraze „vodu balenú“ obmedzenie na balenie sa netýka pitnej vody. 

Znenie vety týkajúce sa výnimiek sme konzultovali s odborníkmi na výrokovú logiku z viacerých vysokých škôl na Slovensku a jednoznačne potvrdili to, čo je zrejmé. Toto znenie zákona zakotvuje do Ústavy neobmedzené vyvážanie pitnej vody do zahraničia a nie ochranu pred vývozom, ako v médiách a aj na rokovaniach tvrdia predkladateľ i predseda vlády.

Ukážka z komunikácie s odborníkmi na výrokovú logiku“

„Pri formulácii "zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu a prírodnú minerálnu

vodu balenú do spotrebiteľských obalov"  nie je jasné, či to balenie do

obalov sa vzťahuje aj na pitnú vodu.

Pri zmene slovosledu "zákaz sa nevzťahuje na prírodnú minerálnu vodu

balenú do spotrebiteľských obalov a pitnú vodu", je zrejmejšie, že do

obalov je balená minerálna voda.

Ale ak je cieľom povoliť vývoz pitnej vody iba v obaloch, tak to treba

priamo uviesť: "zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu balenú do

spotrebiteľských obalov a tiež prírodnú minerálnu vodu balenú do

spotrebiteľských obalov".

 

Do znenia zákona je zámerne uvádzaná nejasnosť, na základe ktorej bude môcť dochádzať k vývozu pitnej vody do zahraničia potrubím, cisternami, akokoľvek !

Prosím odkrývajte túto pravdu v médiách a v parlamentnej diskusii, aby sa občania dozvedeli, že tu existuje skupina politikov, ktorá neváha klamať občanov aj cez verejnoprávne médiá, ktoré si občania platia a pritom koná úplný opak. Považuje ľudí za hlúpu masu, ktorej možno zobrať týmto spôsobom prírodné bohatstvo. Voda dnes podľa Ústavy ešte stále patrí všetkým občanom. Voda podľa EU nie je tovarom.  

V mene občanov, ktorí podpísali petíciu proti prijatiu novely vodného zákona v počte viac ako 60 tisíc ako aj v mene občanov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku proti predloženej novele Ústavného zákona (viac ako 5000 občanov) vás žiadame, aby ste rešpektovali prianie občanov SR a ako ich zástupcovia zabránili schváleniu týchto dvoch zákonov.

S úctivým pozdravom

Členovia portálu SkUtočný Snem

 

V Bratislave: 03.09.2014