Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa Martina da Silva

Výsmech do tváre občanom SR, vláda vám berie aj to posledné čo máte - vodu!

Vláda dnes schválila návrh novely Ústavy, ktorý umožní neobmedzene vyvážať PITNÚ VODU do zahraničia !

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23786

Vláda pritom arogantne tvrdí opak a v domnienke, že občania sú hlupáci. Vraj pitnú vodu ide ochrániť pred jej vývozom.

Verejnosť podala hromadnú pripomienku k novele Ústavného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Minister Žiga a celá vláda tvrdí, že vďaka tejto novele nebude možný vývoz vody do zahraničia. Tieto vyjadrenia padli aj na tlačových besedách. Zástupcovia verejnosti však situáciu vidia úplne opačne. Tvrdia, že vývoz vody do zahraničia nie je možný teraz a novela Ústavu naopak vo forme výnimiek zlegalizuje tento vývoz. Premení vodu na TOVAR, čo je pre aktivistov neprijateľné. Takto sa občania rozdelia na dve kategórie. Jedna kategória bude tá, čo bude vlastniť obchodné práva na vodu ako prírodný produkt a druhá kategória, ak bude chcieť prežiť, bude si musieť túto vodu kupovať.

Preto hromadná pripomienka obsahovala návrh, aby Ústava nebola menená. Pod hromadnú pripomienku  sa podpísalo viac ako 4 tisíc ľudí, ktorých požiadavku pracovníci Ministerstva úplne ignorovali.

Na rozporovom konaní sa zúčastnili minulý týždeň odborníci, ktorí zastupujú v tejto kauze verejnosť. Čo sa tam dialo? Žiadna ochota vypočuť si občanov, alebo odborníkov. Čistá arogancia, ignorácia faktov aj právnych analýz, klamstvá, tvrdé hádky, osobné útoky, urážanie....lebo môžu!

Toto treba zastaviť! Podrobnejšie vás o vývoji okolo hromadnej pripomienky budú informovať organizátori pripomienky budúci týždeň.

Návrh ústavného zákona síce v prvej vete zakazuje vývoz vody do zahraničia, ale v celom ďalšom znení sa snaží výnimkami prepašovať neobmedzenú možnosť vývozu pitnej vody.

 Alarmujúca a poburujúca je nasledovná formulácia v navrhovanom zákone:

zákaz sa nevzťahuje na pitnú vodu     a     prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky    a   poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.“

Táto formulácia sa na základe analýzy výroku nedá vysvetliť ináč, len že pitná voda ako taká, tvorí výnimku zo zákona a teda je ju možné vyvážať bez obmedzenia!!! Aby ste mohli úplne jasne identifikovať zákernosť predkladateľov zákona, tak pred rozporovým konaním bolo v texte znenie takéto:„to sa netýka pitnej vody, minerálnej vody a prírodnej liečivej vody balenej !“ Kam zmizla tá čiarka? Na miesto nej na tvrdo vsunuli „a“, aby sa pitná voda stala samostatnou výnimkou zo zákona. Sú takí zákerní, že k tejto zmene pristúpili až po rozporovom konaní, ktoré však podľa zástupcov verejnosti neprebehlo riadne podľa zákonov. PITNÁ VODA SA VYVÁŽAŤ BUDE !!! Podvod pašujú priamo do Ústavy ! Novinári a médiá nemajú súdnosť, keď tvrdia, že pitná voda bude Ústavou chránená?! Páni novinári, prečítajte si citáciu zákona uvedenú vyššie a keď to nie ste schopní odhaliť, odovzdajte licencie! Neposluhujte zlodejom a neklamte ľudí!

Ďalej novela Ústavného zákona definuje ďalšiu výnimku a to pre prípad humanitárnej pomoci  a núdzové situácie.  Núdzová situácia nastáva všade tam, kde je záujem o jej kúpu. Takto sa otvárajú dvere vyvolencom vládnej garnitúry na predaj našej vody! Tu však treba poznamenať, že celá táto pasáž o núdzových situáciách a humanitárnej pomoci slúžila len ako návnada oveľa väčšiemu podvodu výmeny „čiarky“ za spojku „a“ spomenutému vyššie.

Boj o vodu pokračuje. Ak rázne nezasiahnu občania, komerčné práva na ich vodu získa pár vyvolených a hrozí, že bežný občan nebude mať inú možnosť, len si od nich vodu kupovať. Prosím pokračujte v podpore hromadnej pripomienky verejnosti o stiahnutí návrhu tejto novely Ústavného zákona TU: https://docs.google.com/forms/d/1ie22OwgKNkyfoFcczYfWC_IlwXpaVyz1xGTfXU6nI9k/viewform?usp=send_form

Ak chceme vyhrať a zachrániť Slovenskú vodu, musíme vytrvalo a dlhodobo čeliť týmto pokusom okradnúť občana aj o to najcennejšie čo mu ešte ostalo. Je to naša vlastenecká povinnosť.

 

Diskusia

Definíciu núdzového stavu je možné nájsť v čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (kopírujem len prvé 2 odseky): Čl. 5 Núdzový stav (1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. (2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Ano, je to tak. Ale tu sa hovori o nudzovom stave a naslednom exporte vody do zahranicia. Teda zrejme o nudzovom stave v zahranici? Myslim, ze nasa ustava hovori o nudzovom stave v SR.