Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa elena.fatulova

Právna analýza vodného zákona

Téme vodného zákona sa venujeme už viac ako rok. Za ten čas sme spolu s odborníkmi prekonali rôzne štádiá prípravy vodného zákona, ktorý podľa tvrdení Ministra životného prostredia bude vodu chrániť ešte viac, ako súčasný zákon.

Ministerstvo životného prostredia sa snaží kampaň odborníkov zdiskreditovať a namiesto relevatnej odbornej argumentácie vyhlasuje, že aktivisti spolu s odborníkmi klamú.

Pri kritike navrhovanej novely vodného zákona máme čisté úmysly. O tom svedčia  naše odborné kroky, ktoré neúnavne podnikáme preto, aby vodný zákon v navrhovanej podobe nebol schválený.

Nejde tu len o nejakých pár malicherných pripomienok, ale o skutočne závažné fakty, ktoré svedčia o tom, že vody SR už tak dobre chránené nebudú a zo strany vládnej moci tu ide len a len o snahu otvoriť biznis s vodou pre svojich blízkych.

O stave, ktorý môže nastať po prijatí vodného zákona sa snažíme občanov pravdivo informovať. Sme toho názoru, že občania majú právo vedieť o čo tu ide. Voda je ich majetkom a pokiaľ sa nedozvedia pravdu, nebudú vedieť svoj majetok ochrániť pred zámerom vlády vyvážať vodu do zahraničia. Sme presvedčení, že aj nasledovná právna analýza dokáže vniesť svetlo do tejto situácie.

Ako jediný portál na Slovensku si vám dovoľujeme exkluzívne priniesť právnu analýzu, ktorá odhaľuje nebezpečenstvá vyplývajúce z toho, ak zákon bude schválený.

Právnu analýzu, ktorú s odborníkmi vypracovala pani Fatulová si môžete prečítať TU:

https://drive.google.com/file/d/0B5mcSK3uIZtuQXNwZV90YWNHZ2c/edit?usp=sharing

 

Prosíme občanov, aby pokračovali v podpisovaní petície, ktorá má k dnešnému dňu cez 53 tisíc hlasov. Tento počet ani z ďaleka nestačí na to, aby sme ich zastavili.

Ak chceme našu vodu zachrániť, máme na to už len pár hodín.

 

PETÍCIA:

https://docs.google.com/forms/d/1bnnw_cfMjn0vfPTHZ-bdv79s81MCGTBNEH6eBizGyKQ/viewform

 

Tím portálu SUS

Diskusia

Včera, 23. júna večer vydali traja pracovníci z odvetvia vodného hospodárstva tzv. právnu analýzu vládou SR a MŹP navrhovanej novely Vodného zákona - http://skutocnysnem.sk/odkaz/pravna-analyza-vodneho-zakona, voči ktorej protestujú už tretí týždeň občania zmanipulovanými o. z. Skutočný snem, Slobodným vysielačom a ostatnými konšpiratívnymi, ale aj niektorými mainstreamovými médiami, stovkami skupín, stránok a udalostí na Facebooku a na iných tzv. sociálnych sieťach. z celej tzv. právnej analýzy vydanej pred niekoľkými hodinami stačí poukázať na podstatnú nezrovnalosť v závere: "Novela vodného zákona neupravuje možnosť operatívne obmedziť alebo dočasne prerušiť zakontrahovaný odber pre vývoz vody do zahraničia v prípadoch nepredvídaných okolností, ktoré môžu ovplyvniť zásobovanie domácich odberateľov." Najprv sa treba autorov opýtať: Tak o čo Vám teda vlastne, vážená pani, vážení páni? 1. Ide Vám o to, aby boli pri vývoze vody čo najviac zohľadnené, teda prioritné potreby obyvateľov SR pokiaľ ide o kvantitu aj kvalitu najmä pitnej vody? 2. Alebo Vám ide o to, aby bol úplne vylúčený vývoz pitnej vody zo Slovenskej republiky? (Ako som sa, trochu z iného pohľadu pýtal ich apologétov, predstaviteľov tzv. Skutočného snemu: "Dohodnite sa najprv sami so sebou) Ad 1: Ak Vám ide skutočne o to, aby vývoz vody nebol na úkor obyvateľov SR, potom sa mýlite: Navrhovaný zákon v §17a predsa jasne uvádza v ods. 12, písm. c, že povolenie (licencia) "SA ZRUŠÍ, AK SA PREUKÁŽE ZHORŠENIE STAVU VODNÉHO ÚTVARU." Zákon teda ide ešte ďalej v prospech potrieb obyvateľstva SR než požadujete! Ad 2: Prvá protinámietka: Ak Vám ide o úplný zákaz vývozu pitnej vody, ako môžete súčasne žiadať obmedziť niečo, čo úplne vylučujete? To predsa nemá nič spoločné s logikou. Duhá protinámietka: Ak Vám ide o úplný zákaz vývozu pitnej vody (Ako požaduje petícia tzv. Skutočného snemu), ako to navrhujete zrealizovať? Na túto otázku odpovedáte v úplnom závere Vašej "právnej analýzy": 1. Vypustiť z návrhu novely vodného zákona novelizačnú zmenu 4 (§1 ods.4), novelizačnú zmenu 25 písm. k) (§ 17 ods.1) a novelizačnú zmenu 26 (§ 17a), ktoré upravujú prepravu alebo prevod podzemnej vody do zahraničia. Inak povedané: Navrhujete vypustiť z návrhu novely Vodného zákona všetko, čo sa týka vývozu vody, teda všetky podmienky, ktoré navrhovateľ novely zákona vkladá! Naviac - do novelizačnej zmeny 1 návrhu novely vodného zákona žiadate doplniť v § 1 na koniec odseku 1 vetu v znení: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré je treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým“. Zjavne by tým autori zabili jednou ranou dve muchy: Ak by sa - teoreticky podarilo presvedčiť poslancov nátlakom zmanipulovaných občanov, vrátane takmer tisíc členov tzv. Občianskeho tribunálu, odhodlaných zavraždiť ktoréhokoľvek verejného činitelia, k čomu ich vyzýva napr. tzv. Zákon o zrade proti povstaniu z 1. februára t. r., protestujúci občania by dosiahli zdanlivé viťazstvo, keďže by si zákon vykladali po svojom. Že chrániť vodu znamená nevyviezť ju z územia SR. To by bola tá prvá "mucha". Druhou "muchou" by bolo, že v zákone by nič takého uvedené nebolo. A teda, iste by sa našli takí referenti, regionálni úradníci, najmä na Žitnom ostrove, ktorí by dali napr. povolenie na čerpanie vody bez tých podmienok, ktorí obsahuje návrh v §17a, teda nielen na 5 rokov, ale povedzme na 20 rokov a nie s možnosťou kedykoľvek pri "zhoršení stavu vodného útvaru" toto povolenie zrušiť, ale neodvolateľne! A dali by tie povolenia aj takým podnikateľom, ktorým by tie povolenia inak súčasné ministerstvo nikdy nedalo! Keď by sa potom aj nejaký novinár - vrták, zaujímal o nejaké cezhraničné vodovodné potrubie, nič by sa nestalo, keby majiteľ potrubia nebol Smerák. Nemal by kto demonštrovať. A ministerstvo by tiež radšej bolo ticho, že takýto nezmysel pripustilo. Ministerstvo životného prostredia vydalo 17. 6. v tejto veci tlačovú správu, ktorú uzatvárajú: "Súčasná hystéria proti zákazu vývozu vody vyhovuje len špekulantom s vodou, ktorí by chceli drancovať naše vodné zdroje. Bez existencie pravidiel na to majú ideálny priestor. Rezort životného prostredia preto apeluje na verejnosť, aby sa nedala oklamať nekompetentnými ľuďmi, nepodľahla umelo vyvolanej panike a chránila vodu pre budúce generácie." Musím sa priznať, že túto záverečnú časť správy som považoval do včera za premrštenú. A musím len uznať, že predstavitelia ministerstva majú aj náskok v informáciách, aj ma - proste predbehli. Myslím, že by sme si spolu s ministerstvom, aj spolu so všetkými triezvo uvažujúcimi občanmi mohli položiť otázku: Ako je možné, že takí odborníci nesú kožu na trh a nielen odborníci, ale aj občianski aktivisti, z ktorých sa už mnohí dostávajú do médií - a nielen takých pochybných, akými je tzv. Slobodný vysielač alebo tzv. kresťanské Rádio Lumen, dokonca aj poslankyňa Helena Mezenská, takmer aj poslanec Igor Hraško, a takmer aj celý poslanecký klub OĽaNO, že RISKUJÚ, keď musia predpokladať, že na takú primitívnu a trochu znalými ľuďmi ľahko prehliadnuteľnú stratégiu a "právnu analýzu" poslanci vládnej strany NIKDY NESKOČIA?! Dovoľte mi, prosím odpovedať si sám. A odpoviem trochu konšpiratívne. Tu nejde o žiadny odborný, environmentálny, ani ekonomický problém! Tu ide o čisté politikum! Autorom a viditeľným aj skrytým lídrom protestujúcich občanov vôbec nejde o dosiahnutie svojho cieľa! Im ide len o stupňovanie alebo aspoň udržiavanie negatívnych emócií. Na Facebooku sa už mnohí vyhrážajú smrťou aj konkrétne tým, "ktorí nás chcú pripraviť o vodu", Veď nedávno do tohto ošiaľu boli zmanipulovaní jedným z najzákernejších slovenských manipulátorov - Norbertom Lichtnerom z tzv. Slobodného vysielača (SV)! Veľmi sugestívne okecával asi 5 minút jedinú vetu, ktorú potom aj na začiatok 1,5 hodinovej relácie vyslovil: "Kto Ti chce zobrať vodu, chce Ti zobrať život!" A čo už bude našinec a poslušný poslucháč SV robiť? Vyhrážať sa smrťou, podnecovať nenávisť a aj verejne ponúkať ručné strelné zbrane a výcvik k nim. Spájajú sa v "boji za vodu" aj s takými psychotikmi, akým je napr. verejný blázon Rudolf Vasky (Opať sa s ním spája, aj keď možno len sprostredkovane aj Helena Mezenská, ale aj iní poslanci) alebo Juraj Chlebík, ktorí nedávno dve hodiny ohlasoval začiatok ozbrojeného povstania, a predtým vydal zákon o voľnom, beztrestnom vraždení občanov SR, najmä vojakov a policajtov. Alebo s krvavou, pardon: tzv. pokojnou bojovníčkou Veronikou Moravcovou z Rače, ktorá sa ale hlási o. i. k tzv. krvavej revolúcii. Týmto bláznom a polobláznom, ktorých "intelektuálna elita" hlása leninské heslo "Cím horšie, tým lepšie" (Ale vystupujú skôr ako krajní pravičiari než extrémni ľavičiari, hoci nie je prvý raz a nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí prestupujú z krajnej pravice do krajnej ľavice aj sedem krát za týždeň) teda nejde o to, aby vyhrali "v boji o vodu". Keby aj vyhrali, boli by viac zaskočení než ich nepriatelia. Aj podľa hesla "Čím horšie, tým lepšie", oni prehrať chcú. A POTREBUJÚ! Dokedy chcú nami takto lomcovať, to žiaľ neviem. Oni odmietajú kedykoľvek odpovedať na otázku, keď chcú zlikvidovať súčasný systém, aký systém chcú nastoliť. Je ich okolo 50 tisíc, pomerne disciplinovaných, teda asi 1%. To je viac než bolo boľševikov 17. novembra 1917. Alebo nacistov v r. 1933, kedy získal úrad kancelára A. Hitler. A asi 100x viac než bolo zasvätených organizátorov prevratu v novembri 1989!

Zdravím Vás p. Nagy, ak sa nenahneváte ale budem musieť s Vami nesúhlasiť, lebo ako som už písal s Veronikou som spolupracoval a neviem o tom že by bola za krvavú revolúciu ako opisujete. Ďalej, rozoberáte tu novelu zákona o vode, ktorá zahŕňa obchodovanie s vodou (jej reguláciu), chcem sa Vás opýtať akú reguláciu, veď voda nie je obchodovateľná komodita tak čo tu riešite, je to ako z príslovia: "Ja o koze a ty o voze" ... Prosím Vás prestante s demagógiou ľudí, že sa nič nedeje a táto novela je v prospech človeka (občana SR). Ak ide o ochranu vody tak nech úplne zakážu akúkoľvek obchodnú taktiku a vodou, ak jej máme dostatok dobre vyvážajme ale na SR, kde jej máme nedostatok (ak Vám to uniklo, áno aj na SR je v niektorých regiónoch nedostatok vody). Vyvážajme ju ale ZADARMO...nie aby na tom sa mohli obohacovať nejaké pofidérne skupiny a korporácie blízke vláde. (je jedno aká tam je vláda či červená modrá zelená). Akože ešte jedno vám chcem povedať, idem organizovať Petíciu v našom meste a budem informovať ľudí (svojich spoluobcanov) aby vedeli že existujú demagógovia Vášho kalibru, aby ich zmiatli a budem apelovať na ich zdravý rozum pretože to čo tu píšete je absolútne proti nemu, nechel som sa až takto aktivovať ale dotlačili ste ma k tomu za čo Vám Ďakujem, v mene hesla: Všetko zlé je na niečo dobré" sa s vami lúčim a na FC si dávam Váš nik blokovať...s pozdravom Lukáš Pavlík

"Voda nie je komerčný výrobok, ..." Znie to možno pekne, ale v praxi? Mal by som napr. chalupu s napojením na vodovod, chatárov okolo by nechceli alebo nemohli pripojiť. Chodili by ku mne na vodu. Ja dostávam vodu "ako nekomerčný výrobok" "na prídel" alebo "zadarmo" alebo ju v skutočnosti kupujem za 26,199 centov. Budem im ju predávať hoci za 30 centov za 100 l bandasku. Alebo za 50 centov. Nájdite spôsob, ako ma odsúdiť. Právne alebo aspoň morálne... Som jednoznačne za to, aby mal každý obyvateľ planéty dostatok pitnej vody za čo najnižšiu cenu. Lebo ak má nejaký Afričan platiť denne za 100 l vody tiež 26,199 centov, ak má € na deň, bolo by to pre neho likvidačné. Samozrejme, som aj za to, aby mal prístup k pitnej vode aj každý obyvateľ SR. Nevidím žiadny spôsob dokončenia budovania vodnej siete, ktorú nestihli dobudovať komunisti, než zoštátnenie vodární, verejných vodovodov, kanalizácií a čističiek. Alebo si niekto myslí, že lepšie je vlastníkov súkromných vodovodov dotovať zo štátu, EÚ na výstavbu aj prevádzku predĺžených sietí vodovodov? Alebo kupovať od súkromníkov vodu za 2,6198 €/m kubický za ktorú oni pri zdroji vody zaplatia (pardon: uhradia poplatok) 0,0332 €/ m kubický, budovať a prevádzkovať občanom vodovody, kanalizácie a čističky, o ktoré súkromníci záujem nemajú? A potom predávať občanom vodu za regulovanú cenu 2,6198 €/m kubický? Píšete, že je "v niektorých regiónoch nedostatok vody". To nie je pravda. Ako som písal vyššie: Iba mnohé menšie obce nie sú napojené na verejné vodovody, sú odkázané na domáce studne, kde kvalita vody je nedostatočná alebo býva na hrane. To ale vôbec nemusí znamenať a v skutočnosti ani neznamená, že je vody nedostatok celoslovensky! Dokonca v skupinách, kde sa propaguje petícia za zákaz vývozu vody sa píše, že vraj Slovensko má najbohatšie zásoby vody, resp. druhé najbohatšie po Rakúsku (Nerátajúc trpasličie štáty, máme tu ešte Švajčiarsko, Nórsko a Švédsko). Vyvážať vodu zadarmo? To myslíte vážne? A doma ju prideľovať tiež zadarmo? Ja som za zoštátnenie minimálne 90% vodární (podľa objemu distribuovanej vody) do 5 rokov a vývoz limitovaného množstva zo zdrojov s prebytkom vody. Ak je odhad Slovenského hydrometeorologického ústavu blízky skutočnosti (Disponujeme 7x väčším zdrojom disponibilnej pitnej vody než je naša súčasná spotreba), potom vládna štúdia z r. 2012 o možnosti vývozu do 80% súčasnej spotreby s veľmi veľmi veľkou rezervou!

tu všade nájdete vyjadrenia kompetentných ohľadom netransparentnosti novely zákona o VODE: http://www.youtube.com/watch?v=0EYKK3hCNEA&feature=share alebo http://www.youtube.com/watch?v=0elilQ6lNkI alebo https://www.youtube.com/watch?v=ia1svsklfSw#t=30 alebo https://www.youtube.com/watch?v=9zgii9PvQrk alebo https://www.youtube.com/watch?v=7JTsLo3aYyk PROSÍM ĽUDIA ZOBUĎTE SA!!!

Prosím kompetentných, aby vyvrátili argument "ministerstva", že zákonom chcú vodu "chrániť". Je v súčasnosti legislatívne naozaj možné s pitvou vodou obchodovať a vyvážať ju do zahraničia? Ak áno, tak nech minister predloží argumenty a príklady. Ak nie, tak nech priznajú skutočný dôvod novely.