Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa Martina da Silva

Pozývame vás hlasovať o zákonoch 36. parlamentnej schôdze

Portál www.skutocnysnem.sk vám pripravil v poradí už 8. parlamentnú schôdzu, kde sa realizujú občianske hlasovania za predložené zákony do Národnej rady SR.

 

Tento unikátny slovenský projekt umožňuje nielen získať rýchly prehľad o aktuálnych zákonoch ( momentálne cez 75 predložených návrhov v NR SR ), ale zároveň občanov informujeme o tom, ako a kedy poslanec hlasoval, kedy sa hlasovaní zdržal, prípadne ak predniesol adekvátne argumenty, ktoré jasne hovoria o nevýhodnosti predkladaného zákona pre občanov, zverejňujeme aj jeho vystúpenie na kameru v NR SR.

 

Od septembra minulého roku portál navštívilo cez 160 tisíc jedinečných návštevníkov, celkový počet návštevníkov je cez 330 tisíc. O registráciu na portál zatiaľ prejavilo záujem viac ako 1700 občanov, ktorí sledujú dianie v parlamente. Do hlasovaní sa zapája nepatrná čiastka z nich, ale každý mesiac množstvo hlasujúcich členov stúpa.

Novinkou na portáli sú Obecné snemy, ktoré sme vytvorili pre aktivistov v obciach, kde poslanci, či starostovia nerešpektujú vôľu občanov. Zatiaľ sú v testovacej prevádzke. Veríme, že nástroj uplatňovania priamej moci občanov v podobe verejných elektronických hlasovaní mnohým uľahčí vymožiteľnosť ich práv. Postupne budeme nadväzovať spoluprácu s dobrovoľnými aktivistami v obciach, ktorí obdržia od nás administrátorské práva na správu príslušného OBECNÉHO SNEMU. Ak máte záujem o takúto spoluprácu, môžete nás kontaktovať na adrese: info@skutocnysnem.sk

Pripravili sme zoznam zákonov z dielne vládnych činiteľov, na ktoré chceme zvlášť upozorniť, aby sa občania zamysleli nad tým, prečo má vláda záujem meniť práve v tomto čase práve tieto konkrétne zákony. Zamýšľajme sa spoločne nad tým, aký budú mať z toho prospech oni a aký prospech z toho budú mať občania SR ?

Najdôležitejším zákonom ROKA je novela vodného zákona. Proti jej schváleniu prebieha petícia s viac ako 57 tisíc hlasmi, kde hlasy neustále pribúdajú. Ak ste sa k tomuto zákonu ešte nevyjadrili, pozývame vás, aby ste na portáli  k zákonu vyjadrili svoj postoj jednoduchým „ÁNO“ za prijatie alebo „PROTI“ jeho schváleniu TU:

 

http://skutocnysnem.sk/zakon/1378

 

Na schôdzi sa rokuje o nasledovných vládnych návrhoch zákonov:

 

- novela vodného zákona

- o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý bol vrátený prezidentom

- zákon o e-Governmente

- o životnom minime a rodičovskom príspevku

- o štátnej službe profesionálnych vojakov

- o autorskom práve

- o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

-  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

- o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

- o dlhopisoch a o burze cenných papierov

- colný zákon

- o sociálnej práci a o podmienkach výkonu niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny 

 

Ak chcete získať bližšie informácie o uvedených zákonoch, na portáli SUS máte stručné informácie ale aj priamy link, ktorý vás presmeruje k všetkým dostupným podkladom o zákone.

 

Ďalšie zákony, o ktorých sa bude na 36. parlamentnej schôdzi jednať sú prevažne z dielne opozičných poslancov. Poslanci SMERu predložia 10 návrhov zákonov. Do pozornosti dávame niekoľko z nich:

 

-          o sudcoch a prísediacich

-          zákon upravujúci podmienky držania psov

-          o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

-          o ochrane prírody a krajiny

-          o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja

-          o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)

-          o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

-          o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám

-          o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

-          o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

-          o službách zamestnanosti

 

Niektoré zákony predložené z dielne opozičných poslancov sú TU:

 

-          o ochrane prírody a krajiny

-          o lesoch

-          o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

-          o dani z pridanej hodnoty

-          o rodine

-          o bankách

-          o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

-          o správnych poplatkoch

-          o liekoch a zdravotníckych pomôckach

-          o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

-          o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

-          o elektronických komunikáciách

-          o správe daní (daňový poriadok)

 

Či schválenie priaznivo nastavených zákonov podporia aj poslanci SMER-SD môžeme sledovať spoločne počas nasledujúcich pár dní.

Dajte vedieť politikom, čo si o predložených zákonoch myslíte. Hlasujte a pozvite aj svojich najbližších. Keď poslancom nedáte vedieť, aké zákony si želáte, nemôžu vás pravdivo zastupovať.

Keď nebudú mať informácie od vás, čo si želáte, s kľudným svedomím podľahnú lobistickým skupinám, ktoré im dajú vždy jasne vedieť, čo im vyhovuje.

 

Tím portálu SUS