Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa karin

Ozvať sa je vaše právo! Mlčaniu totiž nemusí niekto správne porozumieť...

Portál SkutočnýSnem vám od septembra 2013 prináša prehľad zákonov, ktoré sú predkladané do NR SR na rokovanie a na následné schválenie. Podľa dlhodobého prieskumu zisťujeme, že občania ako aj mnohí odborníci nesledujú zákony, ktoré sa ich bytostne týkajú. Po ich uvedení do platnosti potom v prípade, že im zákony nevyhovujú, už len vzdychajú a snažia sa naháňať „mačku za chvost“. Je bytostne potrebné sledovať proces vzniku nových zákonov, pretože neskôr sa už len veľmi ťažko schválené zákony dajú rušiť, ak občanom či odborníkom zákony nevyhovujú. Poslanci v parlamente nemajú takmer žiadnu spätnú väzbu o tom, či si volič predkladaný zákon želá, alebo nie. Verejnosť má jedinú možnosť ako ovplyvniť znenie pripravovaného zákona v záverečnej fáze a to vyjadrením námietky v pripomienkovom konaní a to len v prípade vládneho návrhu zákone. Pri bežných-poslaneckých zákonoch túto možnosť už nemajú. Považujete to za dostatočne otvorený prístup vládnych činiteľov voči bežným občanom, aby ovplyvňovali dianie v krajine?

Ak by ste chceli využiť všetky svoje možnosti, dospeli by ste k záveru, že po schválení nevyhovujúceho zákona sa môžete akurát obrátiť na Ústavný súd. Tam všetky vaše možnosti obrániť sa pred účinkami zle nastaveného zákona aj končia. A nie každý proti ľudový zákon musí byť protiústavný, takže tým sa vaše možnosti ozvať sa proti novému zákonu zmenšujú.

Ešte stále máte dojem, že sledovať dianie v oblasti tvorby zákonov je zbytočné?

Prezrite si prosím zoznam zákonov, ktorými vás poslanci zaviažu vykonávať svoju vôľu a ovplyvnia dianie v krajine či už v ekonomike, zdravotníctve, sociálnych sférach už najbližšie:

Občiansky súdny poriadok

Zákon o e-Governmente

Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok

Zákonník práce

Zákon o verejnom obstarávaní

Zákon o odbornom vzdelávaní

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj

Zákon o investičnej pomoci

Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR

Zákon o zdravotnom poistení

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia

Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

Zákon o poisťovníctve

Zákon o potravinách

Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Zákon o ochrane pred povodňami (vodný zákon)

......a mnohé iné.

Vyjadrite aspoň hlasovaním svoj názor, čo si o takýchto zákonoch myslíte. Umožnili sme vám to v často tohto portálu pod názvom PARLAMENT. Máte možnosť pod zákonmi aj diskutovať, pridávať odborné stanoviská a to všetko kvôli tomu, aby nám v našej krajine bolo lepšie.

Ozvať sa je vaše právo!

Tím portálu SUS