Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
BlogOdkaz
Obrázok používateľa Peter.Krivosudský

Hlasujme spolu za zákony predložené na 29. parlamentnú schôdzu

Sledovanosť portálu SUS neustále rastie. Hranica unikátnych návštevníkov od polovice septembra 2013 prekročila číslo 37 tisíc unikátnych návštevníkov. Celkových pozretí je viac ako 125 tisíc.

Na portáli je k dnešnému dňu zaregistrovaných cez 860 občanov, hlasovania za zákony sa rozbiehajú.

Rekordne najviac občianskych hlasov dosiahol návrh poslancov Matoviča a kol. o referende s počtom hlasov k dnešnému dňu 142 občianskych hlasov ZA návrh zákona. Druhým najviac hlasovaným zákonom, je návrh rozpočtu na rok 2014, kde sa PROTI vyjadrilo do dnešného dňa 76 občanov registrovaných na portáli. Veríme, že je len otázkou času, kedy ľudia pochopia, že hlasovať za zákony je ich právo.Myslíme si totiž, že poslanci by mali hľadať k predkladaným zákonom podporu od občanov, tak ako ju hľadajú vo voľbách. Pred schválením akéhokoľvek zákona by sa mal jeho predkladateľ opýtať občanov, či zo zákonom súhlasia, riadne im vysvetliť význam a dopad zákona na ich životy a až potom v prípade, že u občanov nájde podporu k takémuto zákonu by ho mal predložiť v Parlamente a pokúsiť sa o jeho schválenie.

Aj dnes máte vy a vaši blízky možnosť vyjadriť sa k predkladaným zákonom.

Zo zoznamu predložených zákonov na 29.schôdzu spomenieme len niektoré:

- Zákon o krátkodobom prenájme bytu...ak prenajímate byt, pozrite si ako vás zákon ovplyvní...

- O ochrane poľnohospodárskej pôdy

- O potravinách

- O pozemkových úradoch

- O omamných látkach

- Živnostenský zákon...ste živnostník? Pozrite ako vás zákon obmedzí...

- Zákon o verejnom obstarávaní...zapájate sa do verejného obstarávania? Viete čo vás čaká? 

- Občiansky zákonník...týka sa všetkých občanov...

- O dani z príjmov...všetci platíme dane, takže ako nás tento zákon ovplyvní?

- O sociálnom poistení....všetci odvádzame poplatky do sociálnej poisťovne, ako nás to ovplyvní?

- O štátnom fonde rozvoja bývania...ako štát podporí tento fond, aby mohli mladé rodiny bývať?

- Cestný zákon...ste vodič? Ako vás tento zákon ovplyvní?

- O spotrebiteľských úveroch...plánujete si požičať v banke? Vychádza vám tento zákon v ústrety?

- Exekučný poriadok

- Daňový poriadok...všetci platíme dane, tak ako nás tento zákon ovplyvní?

- O rodičovskom príspevku...máte deti a poberáte príspevok? Ako vás tento zákon podporí?

- O vysokých školách a financovaní škôl...máte deti na vysokej škole? Čo sa zmení prijatím tohto zákona?

- O príspevku pri narodení dieťaťa....má sa vám narodiť dieťatko? Ako vás tento zákon zvýhodní?

- O bankách

Na schválenie čaká niekoľko desiatok zákonov. Spoločne ich prijatie alebo neprijatie môžeme ovplyvniť...

Ako občania by sme mali vedieť, čo konkrétne nám prijatý zákon dovolí alebo naopak zakáže. Zákon je všeobecná záväzná norma a cez tento nástroj nás politici ovplyvňujú najviac. Je našou vecou zaujímať sa o zákony, aj o to, aké obmedzenia bežným občanom prinesú. Ak sa nebudú občania brániť a nebudú hľadať spôsob ako zamedziť prijímanie pre občanov nevýhodných zákonov, stanú sa z nás otroci podrobení diktátu jednej strany, ktorá svojimi hlasmi dokáže prehlasovať celé spektrum názorov a poslancov, ktorí boli legitímne zvolení za našich zástupcov.

Keby na portáli zahlasovali tisícky občanov, vyvinuli by sme dostatočne veľký tlak na politikov, aby sa už dnes podrobili vôli občanov a rešpektovali ich názory aj v medzivolebnom období.

Pridajte sa k tým, čo už dnes hlasujú a zavolajte aj vašich známych, nech nás je viac. Iba tak môžeme úspešne čeliť arogancii politikov.