Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Basic page

Ochrana súkromia na portáli SkUtocnySnem.sk

Ochrana súkromia na portáli SkUtocnySnem.sk

1.   

SkUtocnySnem.sk (ďalej len portál SUS) rešpektuje súkromie požívateľov portálu a na základe údajov o používateľoch zbieraných na portáli nie je možná identifikácia používateľa. Členstvo na portáli SUS je anonymné. Na portáli SUS nezbierame žiadne osobné údaje. Zbierame nasledovné údaje: anonymné meno „nick“, heslo, e-mail, dátum registrácie, posledná návšteva portálu, posledný login, posledná aktivita a IP adresa. Medzi nepovinné údaje, ktoré vyplní používateľ dobrovoľne patria: pohlavie, vek, stav, obec, vzdelanie, pracovný pomer, vzdelanie, typ zamestnania, príjem. Nepovinnou informáciou je v prípade, že ho náboroval niektorý z existujúcich používateľov aj e-mailová adresa získateľa uvedená v registračnom formulári tohto portálu. Okrem toho zbierame odpovede na anketové otázky, ktoré sú v systéme spojené s anonymným „nickom“ používateľa, ktorý sa ankety zúčastnil. Okrem toho portál SUS uchováva blogy a listy politikom vytvorené registrovaným používateľom. Ďalej uchováva diskusné príspevky, poštu zaslanú iným používateľom, jeho hlasovania o zákonoch a listoch politikom. Ďalej uchovávame informácie o hlasovaní „páči sa“-„nepáči sa“ k príspevkom iných používateľov. Na vysvetlenie: pod pojmom osobné údaje sa označujú informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. občianske meno, priezvisko, adresa, ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Na portáli SUS tieto údaje nezbierame.

2.  Vo všeobecnosti môže používateľ navštíviť portál SUS bez toho, aby o sebe poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok portálu SUS môžu využívať cookies alebo aj iné technológie, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Časť portálu nemusí byť prístupná so zakázanými cookies. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu portálu SUS. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby portálu SUS. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje, môžeme analyzovať pre účely štatistiky.

3.  Portál SUS zbiera, používa, spracúva a uchováva údaje o registrovaných používateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb. Ak sa používateľ rozhodne portálu SUS požadované informácie neposkytnúť, stále môže ako neregistrovaný používateľ navštíviť väčšinu webových lokalít portálu SUS, pričom k niektorým možnostiam, ponukám a službám nebude mať plný prístup.

4.  Používateľ súhlasí so spracúvaním údajov uvedených pri registrácii manuálne aj prostredníctvom výpočtovej techniky na portáli SUS v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom vytvorenia  zriadenia, vedenia a spravovania osobného profilu používateľa a poskytovania rozšírenej ponuky informácií a služieb podľa týchto Podmienok portálu SUS. Používateľ udeľuje portálu SUS súhlas so spracovaním  údajov v rozsahu uvedenom pri registrácii na dobu trvania poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie správcu portálu SUS okamžite zrušiť používateľovi osobný profil používateľa. Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby portálu SUS pre používateľa.

5.  Používateľ súhlasí  so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o portáli SUS, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Používateľ berie na vedomie, že na portáli SUS budú uverejnené komerčné reklamy tretích strán a to hlavne za účelom zabezpečenia financovania prevádzky portálu SUS. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ portálu SUS je oprávnený pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov.

6.  Informácie umožňujúce priamy styk s prevádzkovateľom portálu SUS ako poskytovateľom služieb na SUS, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.

7.  Údaje poskytnuté používateľom pri registrácii, alebo osobné údaje poskytnuté pri prípadnej rozšírenej komunikácii používateľa a správcu portálu SUS, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov, SUS neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, ak s tým používateľ vyjadrili súhlas. Pri každom nakladaní s osobnými údajmi podnikne SUS náležité a primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným použitím alebo zverejnením.

8.  Otázky alebo podnety k ochrane súkromia na portáli SUS používateľ doručuje na adresu SUS niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakty na portáli SUS.