Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Basic page

O nás

My občania Slovenskej republiky nerozhodujeme o konkrétnych riešeniach, ale rozhodujeme o ľuďoch, ktorí nás zastupujú. Keď ich zvolíme, musíme dlhé štyri roky bez reálnej možnosti ich odvolania tolerovať ich činy. Portál SKUTOČNÝ SNEM chce sústrediť priamu pozornosť občanov na riešenia konkrétnych problémov bez toho, aby boli občania zaťahovaní do sporov, ktorý politik ich dokáže lepšie zastupovať. Ak portál získa dostatočne veľký počet členov, vytvorí účinnú spätnú väzbu medzi politikom a jeho voličom. Politikovi ktorý hlasuje proti vôli svojich voličov potom už nezostane priestor na tvrdenia, že koná v ich mene.

Vyvinuli sme pre všetkých občanov Slovenskej republiky sociálnu sieť na vytvorenie efektívneho tlaku na politikov. Chceme aby politici začali rešpektovať hlas občana a jeho záujmy, potreby a vôľu. Hodláme umožniť občanom, aby sa bez cenzúry obsahu mohli vyjadrovať k pripravovaným návrhom zákonov, pretože v súčasnosti sú tieto možnosti oklieštené a nevyhovujú potrebám občanov. Nemáme v záujme nijako manipulovať hlasy občanov. Chceme zabezpečiť obsahovo necenzurované zverejnenie názorov občanov v podobe diskusií na blogoch, uverejňovanie „Otvorených listov“ konkrétnym politikom alebo vládnym inštitúciám, ale hlavne dávame možnosť priameho on-line hlasovania za konkrétne zákony prerokúvané v NR SR. Porovnaním hlasovania registrovaných účastníkov sociálnej siete s hlasovaniami o zákonoch v NR SR spracujeme štatistiku a budeme informovať verejnosť o rozdieloch medzi názormi občanov a konaním politikov. Máme v úmysle koncentrovať názory a vyjadrenia občanov na jednom mieste, čím môžeme prispieť k efektívnym zmenám nášho demokratického systému.

Nemáme  záujem zakladať občianske združenia, ani stranícky sa angažovať. Ponúknutým projektom chceme posilniť prvky priamej demokracie v našej krajine. Nijako nechceme konkurovať prípadným podobným aktivitám. Naopak, budeme vyvíjať snahu o otvorenú spoluprácu, avšak len so subjektmi, ktoré nevykazujú žiadne známky spolupráce s terajšími politickými štruktúrami alebo vplyvnými ekonomickými skupinami. Sme odhodlaní v maximálnej možnej miere zachovať neutralitu a nezávislosť nášho projektu.

Na založenie sociálnej siete používame vlastné finančné prostriedky bez akejkoľvek finančnej dotácie iných subjektov. Pre dlhodobé financovanie chodu tejto sociálnej siete, jej údržbu a obsluhu plánujeme na portáli predávať reklamnú plochu regulárnym spôsobom a to dohodou o sprostredkovaní reklamy.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať. Radi Vám poskytneme bližšie informácie na adrese info@skutocnysnem.sk

 

Za tím portálu SUS: Tibor Kovács a Martina Martins da Silvová