Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous

Občania, v parlamente sedia ľudia, ktorí sú platení z vašich peňazí. Sú tam na to, aby vám pomáhali, aby vám slúžili. No, ale to asi ťažko môžu urobiť, keď sa vás ani neopýtajú, čo konkrétne potrebujete vo svojom živote zmeniť.

Schôdza obsahujúca 85 bodov je naplánovaná až na štyri kalendárne týždne. Čo myslíte, o čom sa tam budú 4 týždne politici dohadovať? Máte o tom prehľad? Zaujímate sa o to?

Čítať viac

V stredu 15. apríla opoziční poslanci  chcú odvolávať ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Prečo? Lebo vraj čistí kauzy svojej predchodkyne a neplní sľuby. Aj prezident mu už čo to vytkol, ale zjavne nezareagoval tak, ako sa očakávalo a preto bude čeliť odvolaniu.

Je nám však všetkým vopred jasné, že to robí na príkazy niekoho zhora a k odvolaniu napokon nedôjde. Keby tomu tak nebolo, tak by ho vlastní predsa už dávno odvolali samy.

Čítať viac

Ako Európska komisia rozhoduje o vašich životoch?

Zákony prijímajú nevolení ľudia bez hlasovania v Európskom parlamente. Trendy pretláča 20 tisíc lobistov...a občanom to nevadí?

Máte doma vysoko toxické výrobky a štát vás na to neupozornil? Prečo by to robil, keď takéto správanie politikov podporuje biznis. No a čo, že máte vysoké nebezpečenstvo kontaminácie nebezpečnou ortuťou...Biele, krásne tvarované, úsporné žiarivky vás môžu zabiť, ale vy o tom nedostanete inormáciu...

Čítať viac

Ministerstvo školstva navrhuje odobrať radám škôl rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Miesto školskej samosprávy s účasťou učiteľov a rodičov má podľa návrhu ministerstva o riaditeľoch škôl rozhodovať v podstate len zriaďovateľ, čiže starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.

Podľa súčasného znenia zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva riaditeľa školy na návrh rady školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa školy záväzný.

Čítať viac

Na najbližšej parlamentnej schôdzi poslanci rozhodnú o osude Telekomu.

Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom hospodárstva SR vlastní 34 % majetkovú účasť na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s., čo predstavuje 8 849 350 ks akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 1 akcie 33,20 EUR. Celková menovitá hodnota 34 % akcií majetkovej účasti štátu predstavuje 293 798 420,- EUR.

Čítať viac

Prezident opäť zasiahol a odporúča zákon neschváliť. O čo vlastne predkladateľovi zákona ide?

Citujeme zo zdroja Pluska.sk : "Podľa prezidenta by zmeny v zákone mali byť výsledkom komplexnej analýzy vyberania úhrad od pacientov. "Tak, aby bol jasný vplyv na poskytovateľov, pacientov, kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti," povedal.

Za problematické považuje prezident SR dve časti schváleného zákona. Prvou je spôsob regulácie úhrad za zdravotnú starostlivosť, ktorú vo všeobecnosti pokrýva verejné zdravotné poistenie.

Čítať viac

Občania, ktorí sa podpísali pod petíciu k Referendu za rodinu, vydobyli právo pre ľudí rozhodnúť bez politikov. Keby bolo referendum z hľadiska účasti úspešné, nech už sa rozhodne akokoľvek, na druhý deň po ňom, teda v nedeľu by sme sa prebudili v inom, v spravodlivejšom štáte.

----------------------------------------------

Čítať viac

Stránky