Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Otvorený list
Obrázok používateľa Tomas Bakos

SFUNKČNENIE REFERENDA - zjednotenie a propagácia

To čo sme žiadali pred rokom je stále aktuálne. Jedinou cestou, ktorú by mal občan žiadať od vlády, ale aj od organizátorov protestov, je SFUNKČNENIE REFERENDA !!!

 

POKRAČUJME V TEJTO DISKUSII. Zdá sa, že táto myšlienka zreje a čoraz viac občanov chápe, že toto je jediná cesta k spravodlivejšiemu śtátu a k prosperite.

 

Prečítajte si, čo o tom písali členovia SUS pred rokom:

-----------------------------------------------------------------

LIST VŠETKÝM OBČANOM SR

Dobrý deň všetkým!

Mám nápad, ktorý chcem s vami prediskutovať a poprípade zrealizovať! Jedná sa, podľa viacerých (alebo všetkých) z nás, najdoležitejši krok k získaniu možnosti priamo ovplyvňovať zákony SR. Áno, píšem o tom, ako mnohí z vás, že je potrebné sfunkčniť Referendum! Ja sa však chcem teraz zamerať na propagáciu tejto myšlienky.

1. Rozbor situácie

1.1 Základná informácia

K tejto iniciatíve ma viedlo zistenie, že prevažná väčšina ľudí stále nevie, o čo vlastne ide. Alebo sa hrajú na to, že to nevedia a zahlcuju rôzne diskusie...

1.2 Každý o tom istom, len trochu inak

Existuje veľké množstvo rôznych zoskupení, ktoré sa k tejto téme hlásia, ale chýba jednotný postoj a postup.

1.3 Forma prezentácie

Táto myšlienka je prezentovaná vo viacerých formách a na viacerých webstránkach. Forma prezentácie poväčšinou nieje uživateľsky prívetivá - dlhé texty a nutnosť sa "preklikať" k tejto otázke! Komplikované adresy - komplikované na rýchle zdieľanie, nezapametaťeľné = nepoužiteľné v diskusiách a na šírenie hovoreným slovom.

2. Návrh riešenia

a) za pomoci vás všetkých sformulovať znenie "požiadavky občanov"

b) zaregistrovať doménu (overil som dostupnosť vhodných domén a v neskoršej fáze ich budem s vami zdielať - odporúčam nevenovať sa tejto otázke v tejto fáze, aby si ich nezaregistrovala Nora Mojsejová a pod...)

c) upriamiť pozornosť všetkých združení na túto stránku a požiadať ich o vyjadrenie a následne o podporu pri zdielaní odkazu na túto stránku

d) publikovať finálnu podobu požiadavky na tejto doméne

3. Ciele projektu

a) jednoduchá, stručná a dostupná forma prezentácie myšlienky

b) zjednotenie všetkých zainteresovaných strán na spoločnej formulácii

c) nasmerovanie občanov na túto "spločnú" stránku

4. Návrh stránky

Stránku som vytvoril v HTML+CSS a jej aktuálnu verziu som zavesil nahttp://refdraft.weebly.com

POZOR! Žiadam vás, aby ste túto stránku nezdielali verejne. A to preto, lebo ešte nieje finálna a taktiež jej umiestnenie je dočasné! Táto adresa je iba pre vás na sledovanie aktualizácie počas pripomienkovania! Budem ju priebežne aktualizovať na základe vašich pripomienok až kým nebude perfektná :)

5. Detaily

5.1 Stručnosť

Základom je stručná formulácia - dlhé texty sa (bohužiaľ) ľuďom čítať nechcú - to je dokázaný fakt! Navrhujem neprekračovať aktuálnu dĺžku textu. Text na 1 A4 je tak akurát - menej = viac. Vo finálnej fáze vytvorím verziu pre tlač a bude mojou snahou to vtesnať na jednu stranu A4, aby to ludia mohli použit ako letáky.

5.2 Jednoduchá a jasná formulácia

Text musí byť čo najjednoduchší a najzrozumiteľnejší pre široké spektrum občanov. Text musí byť zároveň priamo na úvodnej stránke v plnom znení - bez nutnosti odkliku! Momentálne znenie som sformuloval ja ako štartovací bod, od ktorého sa možeme odpichnúť. Sú tam 3 základné body + stručné vysvetlenie ku každému z nich.

5.3 Politická korektnosť

Text nesmie - ani náznakom - kohokoľvek urážať alebo obviňovať za súčasný stav. Cieľom je podať to tak, aby s tým nemohol nesúhlasiť volič "pravice"/"ľavice", mainstreamové médiá, či nezávislé médiá (zamerané doprava/doľava...), žiadne neziskové organizácie, žiadny politik, a podobne. Jedine takto može projekt získať širokú podporu a pozornosť. Nesmieme dovoliť, aby bolo možné text/znenie akokoľvek napadnúť či obrátiť proti občanom.

5.4 Bez možnosti komentovať priamo na tejto doméne

Bohužial možnosť komentovať je demokratická, avšak nieje vhodné to umožniť priamo na tejto doméne, pretože to niekto može zneužiť na vulgarizmy a znechutenie návštevníka stránky! Diskutovať/komentovať sa to može na FB a pod!

5.5 Dodatočné informácie

V pravej časti je priestor na umiestnenie dodatočných informácií vo forme krátkeho textu a odkazov. Poprípade tam možu byt uvedení podporovatelia projektu - týmto som si osobne zatiaľ nie istý (niekto može mať problém to podpori,ť keď tam bude napríklad logo Slobodného Vysielača a pod.). Taktiež sa tam može presunúť (po skrátení) posledný odstavec (Spojme sa pre dosiahnutie tohoto cieľa), aby návštevník dostal informáciu koho iniciatíva to je = občanov, nie politiov!

Poďme na to :)

 

19.11.2013

Admin SUS: Popis procesu pripomienkovania

Aby sme mohli efektívne pripomienkovať stránku http://refdraft.weebly.com a následne do nej zapracovávať relevantné návrhy, je nutné riadiť sa týmito jednoduchými pravidlami:

- Pripomienkovanie sa deje v diskusii tu na portáli SUS pod týmto článkom.

- Člen portálu môže pridať jednoduchý príspevok bez návrhu do dokumentu alebo pozmeňovací návrh:

--- JEDNODUCHÝ PRÍSPEVOK môžete nazvať akokoľvek a do textu napíšte čokoľvek. Budeme vedieť, že sa nejedná o návrh zmeny stránky.

--- POZMEŇOVACÍ NÁVRH

       * Ak chcete navrhnúť nejakú zmenu na stránke, nazvyte príspevok slovami "POZMEŇOVACÍ  NÁVRH - " a za týmto textom ešte do titulku pripojte ľubovoľný doplnok nadpisu

       * Do samotného textu diskusie najprv napíšte stručne a zrozumiteľne samotný pozmeňovací návrh.

       * Za návrh pridajte v novom odseku slovo "Odôvodnenie:"  a za ním popíšte dôvody Vášho návrhu

       * Ak návrh dostane predpísaný počet hlasov, bude zapracovaný na stránku.

          Príklad diskusného príspevku - pozmeňovacieho návrhu (je to len príklad na ilustráciu):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              POZMEŇOVACÍ NÁVRH - pridajte článok ústavy č.2

               ------------

              Na koniec stránky pridajte text: "Ústava SR Čl.2:  (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo."

              Odôvodnenie: Referendom nemeníme to, čo nám zaručuje ústava, naopak chceme to len sfunkčniť, naprávame deformáciu. Je potrebné, aby to vedel každý občan SR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- HLASOVANIE

   - Hlasuje sa PRIAMO za OBSAH STRÁNKY v aktuálnej verzii (http://refdraft.weebly.com) v hlasovaní hneď pod týmto textom TU na portáli SUS (ZA/PROTI). Toto hlasovanie môžete kedykoľvek zmeniť za opačné, ak sa na dokumente objavia zmeny, s ktorými nesúhlasíte.

   - Hlasuje sa aj za POZMEŇOVACIE NÁVRHY, ktoré sú navrhnuté v diskusných príspevkoch označených titulkom "POZMEŇOVACÍ NÁVRH - ..." . Hlasuje sa lajkovaním. Ak návrh získa viac ako polovicu hlasov "ZA" z celkového počtu hlasujúcich za OBSAH STRÁNKY (počet hlasujúcich v bode popísanom vyššie), pozmeňovací návrh bude zapracovaný do obsahu stránky.

 

Pozývam Vás občania k tomuto procesu hlasovania, kde navrhujeme to najdôležitejšie a to SFUNKČNENIE REFERENDA, ako nástroja priamej moci občanov. Zároveň tu možeme overiť postupy, ktoré navrhujú tvorcovia tohoto portálu na občianske návrhy a pripomienkovanie dokumentov.

Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
117Za
 
Ešte si nehlasoval.

Diskusia

Návrh obsahuje niektoré nastavenia pre návrh o zákone referenda o ktorých je potrebné diskutovať. Nejedná sa o triviálnu vec. Pozrite prosím napr. koncepciu referenda navrhovanú stranou priama demokracia: http://www.danubka.sk/ Skúsim zhrnúť z môjho pohľadu hlavné parametre referenda o ktorých je potrebné diskutovať: * Koľko hlasov je potrebné zozbierať v petícii za referendum? Diskutovaná stránka navrhuje 30 000. To je približne počet mandátov, ktorý pripadá na jedného poslanca parlamentu, keby volili všetci voliči: 4500000 voličov / 150 poslancov = 30 000 S tým súhlasím. Zdá sa mi rozumné, aby malo 30 000 občanov právo na legislatívnu iniciatívu, keďže ju má aj "ich" poslanec. Samozrejme, môže existovať aj iný pohľad na vec. Preto tu je táto diskusia. * Ďalej si je potrebné ujasniť, či rozlíšime referendum o ústavnom zákone a bežnom zákone. Pre ústavný zákon by bolo možno oprávnené vyžadovať väčší počet podpisov, napr. 60 000. Ja sa napr. k tomuto riešeniu neprikláňam. * To že by malo referendum platiť pri akejkoľvek účasti je tiež na diskusiu. Ja si myslím že áno. * Ďalšou témou na diskusiu je, ako vyhodnotiť schválenie referendových otázok. Či budú požiadavky považované za referendom schválené pri nadpolovičnej väčšine hlasujúcich za v rámci celého Slovenska, alebo bude navyše potrebné napr. aj to, aby zároveň bolo referendum nadpolovične schválené v rámci každého kraja. T.j., aby napr. Bratislava nemohla prehlasovať Košice o tom, že získa nejaké ekonomické výhody na úkor východu. Ja sa prikláňam k možnosti, aby bola nutná nadpolovičná väčšina aj v krajoch, je potrebné o tom diskutovať. * Je potrebné si ujasniť, akú bude mať silu úspešné referendum. Je jasné, že parlament bude povinný schváliť obsah referenda vo forme zákona. Nesúhlasím napr. s tým, že zákon bude vždy ústavný, tak to má definované petícia za lepšie Slovensko. Ak chceme rozhodovať aj o bežných zákonoch, lebo aj táto možnosť je potrebná, je nezmysel uverejňovať výsledok v ústave. Aj preto je potrebné hneď na začiatku povedať, už v referendových otázkach či sa jedná, alebo nejedná o ústavný zákon. Samozrejme v každom prípade je potrebné stanoviť ochranné obdobie, v ktorom parlament nebude môcť zmeniť alebo pozastaviť referendom schválený zákon. Pre opätovné referendum by som takéto ochranné obdobie neurčoval, občania sú najvyššia sila v tomto štáte, moc je ich a má sa diať čo si prajú. * Ďalším problémom je, ako majú byť formulované otázky na petičnom hárku. Podľa mňa už majú mať aj paragrafové znenie, aby parlament nemohol deformovať návrh občanov. Už v tejto kampani za zmenu referenda je podľa mňa nutné paragrafové znenie. * Ďalšie veci sú ako informovanosť občanov, ústavnosť referendových otázok, atď... * Je tu ešte niekoľko ďalších otázok, ktoré zatiaľ nebudem otvárať. Verím, že sa rozprúdi diskusia aj o nich. Veľmi by sme privítali názor odborníkov. Aj tento môj príspevok snáď dokazuje, že nie je možné len tak okmažite v petícii vyzvať občanov, aby podporili napr. zmenu zákona o referende. Ak tak niekto od pása urobí a navyše sám nadefinuje spústu parametrov referenda len tak podľa svojho chápania spoločnosti alebo svojich záujmov,nie je to v poriadku . Týmito parametrami nastavuje aj parametre nového stavu po úspešnom referende a to bez konzultácie s občanmi. Zároveň je to krok proti zjednoteniu občanov, lebo rozmýšľajúci človek často z týchto dôvodov takto niekým naformulovanú a zle parametrizovanú petíciu proste nepodporí. Aký je Váš názor prosím?

Rozdielny pocet podpisov pre vyhlasenie referenda za ustavny zakon alebo "bezny zakon" podla mojho nazoru nieje spravna cesta. Ked uz, tak by som mozno pri ustavnom zakone ponechal minimalnu ucast volicov (napr. 30%) ale ani to sa mi nepozdava - referendum by malo byt jednoznacne a vzdy platne aj ked pride 10%.... Ked uz ma mat obcan moznost presadzovat zakony tak nech nesie aj zodpovednost! To znamena, ak sa bude riesit ustavny zakon - a suhlasim aby to bolo pri kazdom referende jasne specifikovane/uvedene - a svojou necinnostou dovoli schvalenie zakona, ktory sa mu nepaci tak uz naozaj nemoze na nikoho hadzat vinu! Ale, ak by sa mal ustavny zakon rozhodnut v referende pomerom 51:49 % tak je tiez na diskusiu, ci je to dost... Co tak pouzit existujuci model, ze na ustavny zakon musi byt za viac ako len nadpolivicna vecsina? Napriklad 70%? Co sa tyka nadpolovicneho hlasovania vo vsetkych krajoch ako podmienky uspesneho referenda tak uplne nesuhlasim! Cakali by nas iba dalsie neplatne referenda! Mozno som Vas navrh zle pochopil a v tom pripade znovu namietam, ze tym padom to nie je jasne a zakon o referende (a aj jeho prezentacia verejnosti) musi byt uplne jasna bez moznosti aby si to "kazda pravnicka kancelaria" dokazala vyargumentovat po svojom ako teraz velku cast zakonov. Paragrafove znenie - tu moze byt problem tiez v tom, ze vo velkej casti obcanov vyvola uz len pohlad na pravnicky napisany odstavec velke znechutenie. Ja som za co najjednoduchsiu formulaciu otazky a polickom ANO a NIE. Vidim este moznost v spodnej tretine hlasovacieho harku uviest paragrafove znenie ale to tiez nebude posobit podla mna dobre - ako male pismenka pri uverovej zmluve... Osobne si myslim, ze hlavne niekolko prvych referend bude o jednoduchej a zasadnej otazke, napriklad: suhlasite, ze poslanec moze byt kedykolvek pocas funkcneho obdobia odvolany ak porusi zakon? ANO NIE... Neviem, mozno som naivny, ale nemyslim ze poslanci si budu moct dovolit - a nikto si to nevsimne - pravne klucky.

Diskusia je fajn, ale bez konzultacie s pravnikmi sme mimo. Ak poznate niekoho, kto sa vyzna do takychto veci po pravnickej stranke, tak ho sem privedte na portal nech sa tu naozaj vyjadruje k tomu aj odbornik. 1. Som ZA to aby sa uspesnost referenda v pociatkoch nepodmienovala tym ako hlasuju v jednotlivych krajoch. Kym sa ludia naucia co to je referendum na vychode slovenska, tak pretecie mozno este vela vody. Nechcem nikoho urazit, ale tusim, ze zapadniari su akosi blizsie mnohym veciam a su aktivnejsi. 2. Suhlas, aby bol na listku k referendu aj v oddelenej casti citat paragrafoveho znenia, nech to je jasne za co sa hlasuje. 3. Suhlas s poctom 30tis a nesuhlas delit pocet hlasujucich na 2 kategorie podla typu schvalovaneho zakona.

Myslím si, že otázky referenda by mali byť pred hlasovaním posúdené v zrýchlenom konaní, nie dlhšom ako 14 dní, Ústavným súdom.Ak by neboli v súlade s Ústavou SR, tak by priamo Ústavný súd mal vo výrokovej časti navrhnúť aj úpravu Ústavy priamo v paragrafovom znením v duchu referendových otázok. Takáto úprava ústavy by bola neoddeliteľnou časťou referendových otázok. V tom prípade by výsledok referenda mal váhu ústavného zákona a menil by aj ústavu. Dodatočné zvyšovanie počtu podpisov pre referendum by nebolo potrebné. Všetci občania by boli upovedomení o dôležitosti účasti na takom referende a teda aj o zodpovednosti za zmenu ústavy. Podpis prezidenta pod výsledok referenda či už by bolo úspešné alebo nie by mal byť nahradený podpisom predsedu referendovej komisie na listine o výsledku referenda. Zákony schválené referendom by tak už nik nemohol ovplyvniť až ďalšie referendum, resp. hlasovanie parlamentu, ktoré by mohlo byť vyhlásené až za 6 mesiacov. Referendum na zmenu zákonov prijatých parlamentom by mohlo byť vyhlásené bez časového obmedzenia hneď po získaní podpisov 30000 občanov.

Nesúhlasím s vyhodnocovaním referenda po krajoch alebo iných celkoch. Ak sa referendum týka celého Slovenska, malo by sa celoštátne vyhodnotiť. Ak sa referendum týka problémov obce, vyhodnotí sa v danej obci.

Citujem zo sme.sk: "Švajčiari v referende rozhodnú, či obmedzia manažérom platy Ak by návrh prešiel, mohli by najviac zarábajúci dostať ročne nanajvýš dvanásťnásobok mzdy najmenej zarábajúcich pracovníkov. Švajčiari budú v nedeľu hlasovať o tom, či obmedzia výšku platov vysokopostavených manažérov firiem tak, aby nemohli zarobiť viac ako 12-násobok platu najmenej zarábajúceho zamestnanca spoločnosti. Ak voliči v referende podporia iniciatívu nazvanú 1:12 Fair Pay, môže to podľa agentúry Reuters viesť k veľkým škrtom v odmeňovaní pre manažérov, v súčasnosti zarábajúcich milióny frankov. Za najnovšou z množstva nedávnych iniciatív na zmiernenie rozdielov medzi chudobnými a bohatými v prosperujúcej európskej krajine stojí mládežnícka organizácia Sociálnodemokratickej strany Švajčiarska (SP) - Mladí socialisti Švajčiarska (JUSO), ktorým sa podarilo zozbierať 100-tisíc podpisov na vypísanie referenda." Tak vidíte, ako sa to dá robiť demokraticky? Čo takto na Slovensku mať konečne FUNKČNÉ REFERENDUM? Verte, že toho sa politici najviac boja, lebo už by nerozhodovali oni, ale občania. Skúsme spoločne sfunkčniť referendum u nás na Slovensku

Text návrhu: Referendum schváli navrhovaný riešenie, ak získa "za" nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich v rámci celej krajiny a zároveň získa nadpolovičnú väčšinu hlasov "za" v každom kraji osobitne. ------------------------- Odôvodnenie: Súhlasím s argumentáciu, že je potrebné dosiahnuť aj zosúladenie regionálnych záujmov v prípade schaľovania požiadaviek referenda. Je to síce krok ktorý môže spôsobiť, že referendum nebude schválené aj keď zaň bola nadpolovičná väčšina v rámci celej SR, ale zároveň je to krok ktorý zabezpečí, že nenastanú rozpory medzi regiónmi. Hlasujte prosím za alebo proti tomuto návrhu "palcom" hore alebo dole pri tomto príspevku.

V takomto pripade bude pre kohokolvek kto ma peniaze jednoduche znefunkcnit kazde referendum. Staci aby sa sustredil kampanou alebo kupovanim hlasov v jednom kraji a bude to zamietnute. Preco sa tak bat zvyhodnovania napriklad BA kraja? Ak sa aj stane, ze nejake referendum zvyhodni nejaky kraj tak to bude lekcia pre vsetkych aby boli aktivny! A osobne nepredpokladam, ze v prvej 10-tke referend by sa nieco take vobec riesilo - urcite su dolezitejsie veci ktore su pre dobro kazdeho obcana v kazdom kute krajiny. A ked sfunkcnime referendum tak bude uplne jednoduche ho dalej prisposobovat ak sa ukazu nedostatky.

Dobrý deň Rozmýšľam či v prvej fáze nie je lepšie nezavádzať žiadne možnosti zmarenia referenda. Tieto limity si ľahko dokážeme zaviesť v ďalších krokoch už oveľa jednoduchšie. Neviem si predstaviť, že by napr. Bratislava ktorá ma 450 000 obyvateľov, dokázala prehlasovať ostatok Slovenska navyše keď veľa ľudí nie sú pôvodnými obyvateľmi. Ďalej môže skôr v budúcnosti nastať túžba po decentralizovaní moci bližšie k obyčajným ľuďom a potrebám jednotlivých regiónov. (podobne ako to funguje vo Švajčiarsku – Kantóny). Zdá sa mi, že sme už všetci dostatočne znechutení voči zmareným referendám a tento zásah môže spôsobiť prehĺbenie apatie. Zatiaľ ale nehlasujem za nie, počkám na ďalšie argumenty. Pekný deň prajem všetkým.

Uplne s Tebou suhlasim, tiez ma uz niekolkokrat napadla myslienka decentralizacie moci a priblizit rozhodovanie k obcanovi, ked uz mame vraj zbytocne VUC,... Moznostou by bolo zastupenie obcana v parlamente ludmi, ktorych si obcan zvolil vo svojom domacom regione, ci by to bola VUC alebo mesto to uz je na vacsiu diskusiu ale preco o vsetkom dolezitom rozhoduje ktosi v Blave, kto nema ani sajnu o problemoch, ktore obcana doma trapia,... Z tohoto pohladu sa mi zda skor zbytocnejsi parlament vo svojej dnesnej podobe,... To je tiez len do buducna, zatial som proti, co sa tyka diskutovanej otazky,...

Text návrhu: Navrhujem otázky referenda o sfunkčení referenda formulovať presne, podľa súčasného zákona veľmi jednoducho s možnosťami odpovedať áno/nie. Zároveň navrhujem každú túto otázku doplniť o paragrafové znenie, ako ho budeme žiadať v ústave alebo v zákone o referende. Najlepšie tak, aby občan svojím hlasovaním súčasne hlasoval aj za toto znenie. ------------------------------------------------------------- Odôvodnenie: Nemôžeme dať priestor poslancom na to, aby mohli deformovať požiadavky občanov. Iste sa o to pokúsia. Mám pochybnosti, že je možné úplne presne naformulovať referendové otázky tak, aby ich uplatnenie v zákone bolo jednoznačné. Nie som však v tomto odborník, chcem mať len istotu. Diskusia o tomto je nutná. Veľmi by som privítal vyjadrenie právnikov.

Tibor, čítal si moje poznámky ohľadom otázok do referenda o pár blokov vyššie? Čo si myslíš o návrhu na spoluprácu s Ústavným súdom ohľadom formulovania otázok?

Obaja hladame postup ako to spravit jednoznacne, aby to hned mohlo ist do zakona. Toto podla mna nie je zly postup, len to neviem posudit z hladiska legislativnych moznosti. Teda kolko veci by bolo potrebne menit, a ci by bolo mozne, aby toto ustavny sud musel robit. Ak by to slo, vidim to ako elegantne riesenie. Dostali sme sa do fazy, ked potrebujeme odborny pohlad pravnikov. Neviem Anton, mozno si pravnik a vies presne co pises. V skutocnosti sa zatial obavam, ze pravnici nie su ochotni zatial zapojit sa do tychto debat, zial. Neviem cim to je, ja poznam velmi slusnych pravnikov, ktori vedia naozaj robit veci aj nezistne. V kazdom pripade uz navrhujem, aby sme zacali sumarizovat veci co su tu napisane. Mam dojem, ze tu odznelo dost vela dobrych podnetov. A zaroven sa ukazalo, ze niektore veci nie su priechodne, padli tu dobre argumenty, ze preco. Myslim, ze tu spolu zatial skromne vytvarame model toho, ako sa veci daju riesit naozaj demokraticky v prospech ludi a s ich ucastou. Bol by som velmi rad, keby sa niekto podujal spisat to bud do diskusneho prispevku alebo blogu, ktory potom nalinkujeme sem na tento otvoreny list. Takto by diskusia pokrocila o kus dopredu.

Dôvody: Ak si aj zavedieme priamu demokraciu, tak pre elity vlastniace médiá bude rovnako možné ovplyvňovať verejnú mienku ako to teraz robia za pomoci politikov. Zdá sa mi že na Slovensku sa väčšina ľudí hýbe s davom, stále potrebujú nejakého „vodcu“, veria „odborníkom“ a nie argumentom a vlastnému rozumu, ktorí sú veľmi ľahko úplatný hoc aj za guláš alebo inú výhodu, čo by znovu viedlo k nespravodlivosti resp. k podobným záverom ako schvaľujú terajší poslanci. Ale to je tiež otázka či chceme ísť smerom k vybudovaniu spravodlivej spoločnosti , alebo len k vybudovaniu vlády väčšiny. Je možné že sa tá väčšina k spravodlivosti tak či tak časom dostane, ale možno aj nie. ( napr. spoločenstvo kde väčšina ľudí sú zlodejmi schváli kradnutie, korupciu - lobovanie za legálne a pod.) Právo voliť by mal mať asi len ten, kto sa zaujíma o veci verejné, nielen o seba? Otázne je tiež či tento prvok je potrebné zavádzať hneď, či to tiež nenechať do ďalších krokov. Možno sa len zamyslieť nad ďalšími ochrannými prvkami. Reálne sa pozrieť sami na seba, na zloženie obyvateľov Slovenska, čoho sme momentálne morálne schopný a na čo musíme ešte vyzrieť. Lebo tí čo sa aktívne zapájajú aj teraz je drvivá menšina a tak to bude pri každom referende, pokiaľ to právo voliť nebude mať len ten, kto si ho ocení na viac než napr. 1 Euro. Možné návrhy: 1. Zaviesť poplatok 1 Euro za právo isť voliť. (vyzbierané peniaze sa použijú na účel, aký si vymyslíme a priamou demokraciou schválime) 2. Zaviesť nejaké jednoduché testy na hlasovacie lístky napr. 3 otázky z 200 možných ktoré budú rozhodovať o tom či daný občan má záujem alebo aspoň základné informácie v oblasti v ktorej chce rozhodnúť 3. Nejakým spôsobom umožniť hlasovanie len občanom, ktorý sa aktívne zúčastňujú na nejakom spoločenskom dianí, napr. obecných snemoch a pod. (tuto si hneď viem predstaviť množstvo zneužití) 4. ...

Poplatok za hlasovanie, resp. pokutu za neúčasť na voľbách a hlasovaní v referende si viem predstaviť povedzme vo výške 10,-€. Tie ďalšie body naformulované Ladislavom si v praxi predstaviť neviem.

Ohladom referenda sa zaoberam isty cas a stale zvazujem co by pre podmienky slovenska bolo naj. Aj v diskusii co som si tu precital sa riesia dookola tie iste veci,popisuju sa tie iste obavy (ovplyvnovanie ludi mediami,...). Vsetko su to opodstatnene obavy a musim s tym suhlasit. Napriek tomu si myslim,ze podmienky referenda by mali byt co najjednoduchsie (aspon na zaciatku). Tiez by som sa pri zostavovani podmienok referenda pozrel na to ako je to nastavene vo svajciarsku. Nepamatam si to uz presne,ale mam pocit,ze pri ustavnych zakonoch je nastavene inak ako pri beznych zakonoch (rozdiel v pocte podpisov na vyhlasenie referenda). Zaujimal som sa aj zmenou referenda, kt. sa snazilo presadit OLaNO v NR SR a myslim si,ze je tam bod, kt. by sa mohol pouzit aj v tomto navrhu referenda. Myslim si,ze riesit dake dalsie veci nie je momentalne dolezite. Ked sa podari zmenit podmienky referenda, moze sa riesit o com ake referendum bude. navrh: - Na prijatie návrhov tvoriacich predmet referenda ma byt potrebny suhlasny prejav vole nadpolovicnej vacsiny ucastnikov referenda. dovod: - je potrebne stanovit podmienku platnosti referenda. Neviem si predstavit ako inak by sa urcilo ci je referendum platne ak by sa riesila daka vec s moznostou ANO/NIE. Na zaklade toho co som uviedol vyssie si myslim,ze najdolezitejsie v tomto momente je ziskat podpisy na vyhlasenie referenda. Na to je potrebne pred schvaleni konecnej verzie znenia peticie osobne stretnutie ludi co to chcu rozbehnut,aby sa dohodli dalsie kroky. Myslim si,ze by bolo dobre ziskat aspon v kazdom okrese jedneho cloveka co dokaze ziskat dobrovolnikov na ziskavanie podpisov na peticiu. Ja osobne sa hlasim za Ruzombersky okres.

Je super, ze sa tym uz zaoberate dlhsie. Na Slovensku uz bezi podpisova akcia na peticiu za zmenu referenda, ale v tej peticii je aj zopar inych veci a tak sa mi zda ta peticia zmatocna a aj tie parametre na referendum sa mi zdaju premrstene. Viete o ktorej peticii hovorim? Bolo by dobre, keby sa tu zacal formovat dokument s predbeznym znenim, ktory by tu diskutujuci mohli upravovat aby sme ho spolocne mohli nejako sfinalizovat a potom sa poradit s nejakymi pravnikmi, ci by to znenie bolo akceptovatelne. Podujme sa tu niekto na to, aby taky dokument navrhol a zavesil, napr ako dokument v google docs? Ja to urcite nebudem robit, netusim ako na to.

Zdravim. Ano viem o kt. peticii hovoris. Robia ju ludia z http://www.peticiazalepsieslovensko.sk/. Stotoznujem sa s tebou, ze su tam zbytocne pripojene aj dalsie veci a nastavenie peticie na 150 000 podpisov,aby bolo referendum je naozaj vela. Ja sa stotoznujem s podmienkou 30 000 ako je v tomto navrhu. Ten navrh tu je aj napisany. Je tusim daty link v texte.

Aby mohol byť výsledok referenda schválený hneď ako zákon, je potrebné, aby už referendové otázky boli v paragrafovom znení. Tak, ako budú zaradené do zbierky zákonov. Ale nedáva mi zmysel, aby zákon schválený referendom bol vždy ústavný. Podľa mňa chceme nástroj referenda použiť na rozhodovanie aj o bežných problémoch, vždy keď poslanci rozhodnú proti vôli občana alebo nebudú chcieť riešiť nejaký problém. Bolo by dosť divné, keby sme v ústavu mali zaplavenú článkami o tom, napr. že občan nemusí platiť za likvidáciu vraku svojho auta alebo občan nebude musieť štátnym orgánom duplicitne pri každom vybavovaní znovu a znovu vyplňovať všetky osobné údaje, atď.... Ak chceme aby parlament nemohol zrušiť výsledok referenda stačí (a je to tak bežné) stanoviť dobu, počas ktorej nebude môcť byť referendový zákon zmenený. Samozrejme že referendum bude môcť byť aj o ústavnom zákone, ale to je podľa mňa nutné v referende jasne formulovať a uviesť, ktorý článok ústavy sa má zmeniť, zrušiť alebo doplniť a ako.

Znenie zakona na hlasovacom listku? To by asi nešlo.. Referendum bude mať svoj nazov, napr. o odvolani GP, otazka by zmela: suhlasite s odvolanim GP? Znenie zakona o odvolani alebo dodatok k zakonu by bol uverejnený na internete, obecnych uradoch a pod. Pripadne obec by bola povinna informovat a vysvetlovat " vo co go"...

Podla môjho názoru paragrafové znenie zákona postačí uvádzať len pri schvaľovaní zákonov nariadení atď. ale zároveň treba dať na hárok aj objasnenie laickej verejnosti aby sa s tím dokázali stotožniť. Ako v tvojom prípade odvolávania GP by som stručne uviedol fakty prečo jednoduché vecne zdôvodnenie to iste pri zákonoch napr dva stĺpce v jednom paragrafové znenie v druhom objasnenie pre laickú verejnosť a to práve pre ľudí ktorý sa síce nevenujú politike či už pre to že nemajú čas alebo chuť sa tomu venovať po práci ale v prípade referenda sa rozhodnú zúčastniť aby mali aspoň možnosť si pozrieť o čom hlasuje, ľudia značne zleniveli a nie každý je ochotný chodiť obzerať vývesné tabule alebo vyhľadať na internete samozrejme obce aj masmédia by sa mali povinne zúčastňovať na objektívnom informovaní myslím si že objektívne budu informovať až keď im to bude vychádzať priamo zo zákona napr 3 hodiny týždenne, 2-3 týždenne pred referendom napríklad v podobe debaty. V prípade obci použiť vývesné tabule poprípade miestny rozhlas.

Na stranke nevidno žiadne zmeny.. Bavime sa o podobe referenda, ale povodne išlo o podobu stránky, ktorá podporí podpisovú akciu za sfunkčnenie referenda.. Trochu sme odbočili asi. Ako bude vyriešený fakt, že jedna podpisová akcia už beží? Nebude to devalvovať hodnotu oboch podpisovych akci za funkčné referendum, dokonca s roznymi požiadavkami?

Ano, podpisova akcia bezi. Dokonca ich bezi viacej. Odznelo to tu viac krat, ze je to podpisova akcia s vela referendovymi otazkami,casto s otazkami, ktore mozu byt riesene nasledne po sfunkcneni referenda, s otazkami na ktorych nie je az taka celospocenska zhoda, lebo sme nastastie pluralitna spolocnost. Takato podpisova akcia stiepi ludi a automaticky znizuje sancu na vyzbieranie dostatocneho poctu hlasov. Navyse si organizatori tychto akcii zial trufli na nastavenie parametrov referenda bez diskusie, co nie je spravny postup. Pise sa o tom vyssie. Ja si myslim, ze tato diskusia tu ma zmysel a je potrebna a mame na nu pravo. Nemozeme zacat budovat skutocnu demokraciu nedemokraticky. Zaroven je hned potrebne pripravovat aj obcana na spolocnost, kde bude musiet aktivne rozhodovat. Ak takeho obcana nebudeme mat, zmena nebude. Musime vytvarat modely na zapajanie obcanov do riesenia problemov. Aj o to sa tu snazime. Takto pripravenych obcanov zial este pravdepodobne nemame. Chcel by som poprosit pana Bakosa alebo aj niekoho ineho, aby skusil spracovat to co tu bolo napisane do konkretnejsieho navrhu. A zaroven, aby sa to zobrazilo aj na navrhovanej stranke.

Ano, v diskusii nevidim konkretne pripomienky k tejto propagacnej strankye, bohuzial... Prejdem si to cele este raz a vyjadrim sa aj k Vasej druhej poznamke - cez PC (zajtra) nie cez mobil.

Rád by som sa vrátil k pôvodnej myšlienke - vytvorenie stránky na podporu sfunkčnenia referenda. Zamyslime sa, čo by mal návštevník takej stránky urobiť? Chýba výzva na konkrétny čin. Čo však má byť tým činom? Čo je cielom ? Vypísanie referenda za sfukčnenie referenda s potrebnými 350 000 podpismi? Návrh: Občania SR ! Pripojte svoj podpis k vyhláseniu referenda, v ktorom spoločne vyjadríme túžbu a snahu zmeniť doterajší nefunkčný zákon o referende! Dôvod: Návštevník stránky už asi tuší, čo sa na stránke rieši,na akej stránke sa nachádza, myslím, že očakáva niečo konkrétne, niečo, čím aj on môže prispieť

Leták, na šírenie výzvy k sfunkčneniu referenda by mohol na svojej druhej strane mať vytlačenú samotnú petíciu. Jej znenie, miesto na podpisy, informáciu kam petíciu treba zaslať ( zberné miesto ). Človek najde leták v schránke, na ulici, v autobuse a môže okamžite konať bez dohladávania ďaľších informacií. Neviem však, či je právne možné, aby bola petícia z druhej strany potlačená.

CL 93 zmenit bod (3) v zneni (3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody. CL 95 upravit bod (1) v zneni (1) Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 100 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 15 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Vysvetlenie : 30 000 je malo, treba si uvedomit ze naklady na referendum su stale dost vysoke a pri 30 000 podpisoch by sme tu mohli mat referendum prilis casto. Navyse ludia zvyknu podpisovat peticie bez toho aby vedeli pod co davaju podpis a ani sa nenamahaju aby si to precitali. 100 000 podpisov zas nie je prilis a podpisy sa vyzbieraju podstatne jednoduhsie ako terajsich 350 000. pridat bod (3) v zneni (3) Ustavny sud ma na posudenie a vydanie rozhodnutia 15 kalendarnych dni. V pripade, ze ustavny sud najde nesulad s ustavou alebo ustavnym zakonom, pripoji aj opravene znenie navrhu take, aby podstata navrhu zostala zachovana. Čl.97 Zmenit bod (1) v zneni (1) Ak datum referenda vychadza na obdobie kratsie ako 90 dni pred volbami do Narodnej rady Slovenskej Republiky tak sa konanie referenda spoji s volbami do NRSR. Bod (2) sa vypusti. Čl.98 Upravit bod (1) v zneni (1) Výsledky referenda sú platné ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Upravit bod (2) v zneni (2) Návrhy prijaté v referende maju vahu ustavneho zakona, nepodliehaju dodatocnemu schvalovaniu v NRSR a vyhlási ich Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako schvaleny ustavny zákon. Čl.99 (1) Ak výsledok referenda chce Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť musi podat navrh na referendum. Pre vyhlasenie takehoto referenda plati CL 95 ustavy. (2) Referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí jedneho roka od jeho vykonania.

Ďakujem za výborný návrh. V 99% úplne súhlasím. Jediné s čím nesúhlasím je číslo 100 000 občanov na petíciu. Je to samozrejme na diskusiu. Ale ja by som sa nebál toho že bude často referendum. Zároveň by som ľudom dôveroval. Veď buď to myslíme vážne s demokraciou alebo nie. Ľudia sa budú musieť naučiť využívať svoju moc. Na to nemáme zatiaľ občanov pripravených a preto je jasné, že najprv bude pár prešľapov pri referendách. Cena za demokraciu je vysoká, ale prostriedky investované do nej sa občanom vrátia mnohonásobne. Podľa mňa niet priestoru na medzikroky, je potrebné vytvoriť tento nástroj hneď v plnej sile. Zostal pri tých 30000 podpisoch z odôvodnením, ktoré tu v tejto diskusii už odznelo. Ešte mám mierny problém z ústavnosťou zákona. Viem že je to preto, aby zákon nadobudol adekvátnu silu a nebolo jednoduché ho zrušiť poslancami. Na to by sa dala možno použiť aj iná formulácia. K tomu by som potreboval vysvetlenie právnika. V každom prípade s predkladaným riešením súhlasím s tým, že podávam v nasledujúcom príspevku pozmeňovací návrh, za ktorý nechávam hlasovať. (Hlasujte za návrhy prosím lajkovaním)

Text návrhu: Navrhujem v paragrafom texte podané používateľom MIRJANOUS zmeniť článok 95 nasledovne: CL 95 upravit bod (1) v zneni (1) Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 30 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky, a to do 15 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. ------------------------------------------------------------- Odôvodnenie: Dôvody som napísal v mojom predchádzajúcom príspevku. Okrem tohoto bodu súhlasím s predkladaným paragrafovým znením. Chcem navrhnúť mirjanousovi, aby uverejnil svoje paragrafové znenie návrhu ako nový otvorený list občanom. Myslím si, že je to mimoriadne dôležitý materiál v smerom k slobode občana SR.

Návrh by podľa mňa mal obsahovať aj akceptáciu elektronicky podaních petícii. Taktiež často parlament zmaril niektoré otázky referenda tým, že daný zákon pozmenil/prerokoval ešte pred odovzdaním petičných hárkov.

Pridávam úvahu o forme, ako by to mohlo vyzerať na A4 papieri a tiež aké slová sa tam budú používať aby to bolo čitateľné pre väčšinu. Toto by bolo také laické znenie a potom by sa dalo ako bolo uvedené vyššie dodefinovať presné paragrafové znenie... Ja by som sa osobne vyhýbal slovu "sfunkčnenie", lebo samotné slovo u mňa vyvoláva nie najväčšie vystihnutie podstaty a tiež komplikáciu. Prvá otázka, keďže ide o spodobenú hlásku: "s"funkčniť, alebo "z"funkčniť? Druhá otázka, že samotné slovo je odvodené od slova "funkcia", ktorá tu jednoznačne nič nehovorí o zmene alebo o účele zmeny. Ďalšia otázka ma napadá: "Prečo sfunkčniť? Teraz nefunguje?" Funguje, ale problém je z efektivitou a reálnosťou nastavených pravidiel a s počtom hlasov. Hlavne kvôli tomu by som sa vyhol slovu "sfunkčniť", alebo "sfunkčnenie", lebo to znie komplikovane a ani nie je mierené na podstatu. Možno by sa dalo napísať, že zmena referendového zákona kvôli "zefektívneniu referenda", alebo na kvôli "zlepšeniu referenda". Proste terminus technikus, ktorý bude lepšie čitateľný aj pre jednoduchého človeka. Tiež som si všimol na stránke http://refdraft.weebly.com/ vo vete: "350 000 podpisov, v súčastnosti potrebných na vyhlásenie Referenda zmeniť na 30 000 podpisov", že začíname s tým čo nechceme (t.j. 350 000)... ale podla mňa treba len napísať, čo chceme a nemiešať sem čo nechceme. Potom to treba čítať a v hlave selektovať vela vecí. Jednoduchý človek si musí prečítať a mať tam len to, čo potrebuje vedieť, čím jednoduchšie. Tým nehovorím, že toto formulovanie, čo tu predstieram dole, že je jednoduchšie, ale pridávam to na vaše zváženie. Je to ďaľší návrh alebo nápad. ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- I. PREDMET REFERENDA Zmena zákona NRSR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, ďalej len “zmena Zákona o Referende” II. REFERENDOVÁ OTÁZKA Súhlasíte so zmenou Zákona o Referende podľa podmienok stanovených v obsahu referenda? III. REFERENDOVÁ ODPOVEĎ Možné odpovede: 1. ÁNO 2. NIE IV. OBSAH REFERENDA: Požadujeme zmenu Zákona o Referende podľa nasledovných podmienok: 1. VYHLÁSENIE REFERENDA Zákon o Referende definuje minimálny počet 30 000 právoplatných občianskych podpisov na právoplatné vyhlásenie referenda. Zákon o Referende definuje ten istý počet tak pre “Ústavný zákon”, ako aj pre “Bežný zákon”. 2. ÚČASŤ OBČANOV NA REFERENDE Referendum nedefinuje ŽIADNY MINIMÁLNY POČET zúčastnených občanov. To zároveň znamená, že o výsledku referenda rozhodne AKÝKOĽVEK POČET zúčastnených občanov. 3. PLATNOSŤ REFERENDA Referendum sa považuje za platné, ak na referendovú otázku odpovedá KLADNE NADPOLOVIČNÁ VAČŠINA zúčastnených občanov. 4. ... dodefinovanie ďalších podmienok 5. ... dodefinovanie ďalších podmienok ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Vyjadril by som sa k danej internetovej stránke, nechcem provokovať, no ak niekto vstúpi na portál, ktorý má byť braný vážne, akýkoľvek náznak gramatickej chyby človeka nielenže znechutí, ale aj prestáva stránku vnímať ako serióznu, bohužiaľ, viem,že chyby sa stávajú a mýliť sa je ľudské, no gramatických chýb na stránke som našiel viac než dosť nato, aby som napísal tento komentár, že je potrebné na to dávať omnoho väčší dôraz

Obsah portálu tvoria občania, obsah neupravujeme, necenzurujeme, každý kto píše príspevky, píše ich bez možnosti následnej opravy, nakoľko editovacie nástroje to obcanom neumožnujú. Je to z toho dovodu, ze ked raz napíšu Otvorený list, za ktorý občania hlasujú, aby dodatočne nemohli meniť obsah, pretože hlasovania by boli znehodnotené. Všetko má svoje pre a proti, je to naozaj o pochopení ciela, ktorý tento portál má a to je aktivizácia občanov vo veciach verejných, nie profesionálny mediálny informačný portál. Financujeme to z vlastných poctivo zarobených peňazí. Ak nás občania financne zacnú podporovat, v budúcnosti si budeme moct dovolit opravovat aj prispevky obcanov. Dakujeme za pochopenie.

Ano, viem o tej stranke, ze tam boli gramaticke chyby. Islo vsak len o navrh nejakeho mladeho nadsenca programatora, ktory to hlavne chcel graficky nejako zaujimavo spravit, mal to len na docasnej domene a urcite by to preslo riadnymi korekciami. Ked hodnotim jeho usilie veci napomoct, tak sa na provizorne riesenia pozeram s nadhladom. Ale mate pravo na nazor. Pekny den.