Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Otvorený list
Obrázok používateľa Ivan

Nezavádzate prosím Vás trošku občanov SR?

Dobrý deň,

cez jedno diskusné fórum na Facebooku som sa dostal na Vašu webovskú stránku. Počas jej zbežnej prehliadky ma zaujala časť "Hlasuj o aktuálnych zákonoch v NRSR"...Je pekné, že ľudia môžu na Váš web poslať svoj hlas, prípadne nejakú pripomieku k zákonom, ktoré na ňom uvediete, ale praktický účinok ovplyvňovania zákonov pred a počas ich schvaľovania to mať podľa môjho názoru nebude...Získate ex post nejaké výsledky hlasovania, ktoré však nijako nemôžu ovplyvniť prerokovávané, resp. už schválené zákony v NRSR, pretože Váš web nemá žiadne priame prepojenie s NRSR a ani s Portálom právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR (https://lt.justice.gov.sk), ktorý je zatiaľ asi jediným internetovým vstupným bodom do procesu tvorby legislatívy SR, ktorý umožňuje občanom SR vstupovať do ovplyvňovania návrhovaných zákonov a zákonných predpisov, ktoré sú podľa "Legislatívnych pravidiel vlády" (http://www.vlada.gov.sk/data/files/3095_legpravidla2013.rtf) podávané práve cez tento portál na medzirezortné pripomienkové konanie. Do medzirezortného pripomienkového konania majú občania Slovenskej republiky možnosť zasiahnuť a to buď svojimi INDIVIDUÁLNYMI pripomienkymi, ktoré sú však pri schvaľovaní predpisov a zákonov brané iba ako vecný podnet a nemajú právnu možnosť ovplyvniť daný predpis v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ale môžu ovplyvňovať myslenie ľudí schvaľujúcich daný konkrétny predpis/zákon ku ktorému bola individuálna pripomienka podaná) a HROMADNÉ pripomienky, ktoré po splnení požiadavky získania minimálneho počtu 500 podporujúcich hlasov (podaných cez tento portál, alebo získaných na klasických podpisových hárkoch a odoslaných predkladateľovi predpissu, či zákona ku ktorému bola hromadná pripomienka podaná) majú právnu účinnosť a predkladateľ právneho predpisu podaného do medzirezortného pripomienkového konania musí s podávateľom hromadnej pripomienky realizovať ROZPOROVÉ konanie, ktorého závery majú právnu účinnosť... Možno by výsledky hlasovania k zákonom na Vašom portáli mohli trochu ovplyvniť rozmýšlanie ľudí v NRSR, ale moc veľkú šancu tomu nedávam... 

Vidím to tak, že všetko hlasovanie občanov cez Váš portál bude fakticky iba vyjadrením ich názoru a nebude mať nijaký vplyv na tvorbu zákonov a právnych predpisov v SR...

A ak by ste na portáli mali napísanú a prezentovanú aj nejakú petíciu proti návrhom novely nejakého zákona/právneho predpisu, to  asi opäť nebude mať žiadnu právnu účinnosť, lebo pri petíciách podávaných elektronicky, sa ak sa nemýlim, požaduje použitie certifikovaného elektronického podpisu a v tom je problém, pretože elektronický podpis nemá každý občan SR a jeho vystavenie nie je lacnou záležitosťou... A u nás to vo všeobecnosti funguje tak, že ak má našinec za niečo dobrovoľne platiť, tak sa na to radšej vykašle...

Výsledky hlasovania
Pozrite si porovnávací graf
SKUTOČNÝ SNEM
11Proti
Ešte si nehlasoval.

Diskusia

nesúhlasím s Vami, že cez hromadné pripomienky môže občan uplatňovať efektívne svoju moc, ktorú mu zaručuje ústava. Zúčastnil som sa viacerých hromadných pripomienok. Po získaní viac ako 500 podpisov predkladateľ zákona zvolal rozporové konanie, lebo to podľa zákona musel. Ale tým to aj končilo. Hoci pod našimi pripomienkami boli podpísaní takmer všetci relevantní odborníci v daných oblastiach a ich hlas bol podporený množstvom ďalších občanov, naše pripomienky skončili v koši. Pokiaľ predkladaný návrh zákona, vládneho programu, nariadenia neobsahuje vyslovene protizákonné prvky, hlas občanov môže byť ignorovaný. Pán Ivan, aj keď nazbierate pod hromadnú pripomienku tisíce podpisov, neexistuje legislatíva, ktorá by zabezpečila že pripomienky veľkého počtu občanov by mali byť brané do úvahy. Možnosti občanov napr. voči malej skupine parlamentnej strany sú smiešne, vlastne nulové. Zatiaľ čo vládnuca parlamentná strana si môže presadiť do zákona takmer čokoľvek, občania musia tvrdo bojovať o to, aby boli vôbec vypočutý. V tomto štáte okrem nerealizovateľného referenda neexistuje nič, čo by vytvorilo efektívny – zákonom podporený – tlak na politikov. Neexistuje forma vyjadrenia priamej vôle občanov o riešení konkrétneho problému. Ináč povedané, priama moc občanov zakotvená v ústave v legislatíve nemá adekvátnu podporu. Je tu len referendum a to je nerealizovateľné a pre bežné zapájanie občanov do rozhodovania vlastne nerelevantné. Po takmer štvrťstoročnom období od nežnej revolúcie sme presvedčení, že politici nechcú a nebudú zastupovať dôsledne vôľu občanov. Zdá sa, že u veľkej časti z nich, je motivácia zastupovať občanov niekoľkonásobne potlačená ich motiváciou poslúžiť svojim chlebodarcom a vylepšiť si svoje ekonomické postavenie. Veď košeľa je bližšia ako kabát. V takomto stave sme usúdili, že je nutné aby občania pochopili, že sa musia zapojiť do spoločenského diania, inak sa stav nezmení. Neexistuje iná možnosť, ako zapojiť tisícky občanov do hlasovania o konkrétnych zákonoch schvaľovaných poslancami v Národnej rade Slovenskej republiky. Občan musí pochopiť, že hra na to ktorý politik-zástupca je lepší a ktorý horší, je len odvádzanie ich pozornosti od skutočných problémov. Rozdeľuje to ľudí a nič to pre občana nevyrieši. Občania sa musia začať zaujímať o riešenia a musia ich sami aj navrhovať. Chceme ukázať občanom, že je potrebné sledovať zákony, lebo tie rozhodujú o ich živote. Ak nás na portáli bude dosť, jednoznačne preukážeme, či politici zastupujú alebo nezastupujú občanov SR. Ak občania na SUS zistia, že poslanci nerešpektujú ich prianie, iste ich nebudú voliť. Teda tento portál si v prvom rade kladie za úlohu zabezpečiť spätnú väzbu medzi poslancami a ich voličmi. Kladie si za úlohu posilniť zodpovednosť poslancov voči voličom aj v období medzi voľbami, lebo v tejto dobe tu takáto zodpovednosť prakticky neexistuje. Kladie si za úlohu posilniť prvky priamej demokracie v tomto štáte. Porovnanie hlasovania poslancov NRSR a občanov za konkrétne zákony, môže vyvolať obrovský tlak na politikov. To je to, čo je v tejto situácii potrebné.

Chcem sa pridať k diskusii. Mala som možnosť sa pred nedávnom zúčastniť hromadnej pripomienkyk tomu, aby vláda neodsúhlasila zákon o predávaní vody. Pripomienkovali to odborníci z celého Slovenska. Na rozporovom konaní komisia s posmechom a aroganciou problém uzavrela a viac sa s občanmi a odborníkmi o tom baviť nebude. Celá hromadná pripomienka vyšla navnivoč....bola hodená do "koša". Ako inak máme ako občania ešte možnosť vystúpiť proti porušeniu základných ústavných práv tých pár tisíc občanov? Ak budete mať niekto záujem, porozprávam vám na pokračovanie aj zážitky z ďalších neúspešných rozporových konaní po úspešne podanej hromadnej pripomienke. Všetky sú v koši a zlé zákony boli schválené. Takže aká demokracia? Aký tlak na politikov? Aké reálne uplatňovanie moci občanov v tomto štáte?

že ste sa stali členom portálu SUS. Veľmi si ceníme Váš príspevok, určite nás všetkých forma tejto diskusie posúva dopredu. Určite sa zhodneme na tom, že naším spoločným cieľom je umožniť občanom aktívne vplývať na pravidlá života v tomto štáte, aby si mohli zabezpečiť slušný život, na ktorý majú najvyššie právo. Spoločne hľadajme spôsob ako to dosiahnuť. V tomto hľadaní je každý pohľad na vec dôležitý. Dôležitý preto, lebo si nemôžeme dovoliť, aby nám unikla akákoľvek reálna možnosť alebo postup vedúci k dosiahnutiu cieľa. Práve preto otvárame tento diskusný priestor pre občanov.

Dovoľte aby som sa pripojil. Príspevok pána Ivana je zaujímavý. Má starosť o to, čí sa tu nedeje nejaké zavádzanie. Ja som sem na portál prišiel, lebo viem, že moje problémy nikto nerieši za mňa. V tomto štáte neexistuje dovolať sa pravdy. Na vlastnej koži som zažil xxxx-krát, že keď potrebujem čosi od štátu, tak mi nie a nie vyjsť v ústrety, len veci komplikuje tak, až bezradne stiahnem chvost. Tá hromadná pripomienka a petície, protesty, to všetko sme už vyskúšali. A výsledok? Za posledné desaťročia pomaly ale isto zasiata apatia, nechuť za čosi bojovať, postupné odzbrojenie občana až na kosť. Pokiaľ o nič nejde, alebo ide len o slovíčka, jasne, že v pripomienke povolia zmeny, ale pokiaľ ide o princíp, ktorý je v návrhoch zákonov nastavený, je to des a hrúza ako si nedajú nič vytknúť. S tým treba skoncovať. Mám známych, ktorí vedia, že je to boj s veternými mlynmi. Prečo nám ako občanom nedovolia vyjadrovať sa k veciam slobodne a priamo, napr. cez internet? Lebo vedia, že by neschválili ani polovicu z tých zákonov, ktoré namierili voči slušným občanom. Chcú kradnúť a nedajbože, aby im niekto do toho kecal. Mám toho fakt dosť.Zmena musí prísť a nikto iný ju nemôže priniesť, ako my-obyčajní poctivo pracujúci občania.

ktorá však ostala akosi nezodpovedaná. :-( Sebastián, netvrdím a nikdy som netvrdil, že individuálne a hromadné pripomienky sú naozaj najefektívnejším prostriedkom na korekciu navrhovaných zákonov a právnych predpisov. Podľa mňa je to však jediné miesto v našej legislatíve, kde jednotlivec, zastupujúci sám seba - v prípade individuálnej pripomienky, alebo v prípade hromadnej pripomienky zastupujúci všetkých ľudí, ktorí podporili konkrétnu hromadnú pripomienku, môže priamo zasiahnuť do obsahu schvaľovaných predpisov. Samozrejme existujú, ako ste spomínali petície a referendum, ktorých účinnosť v našom štáte je viacmenej nulová. S individuálnymi a hromadnými pripomienkami som si v minulosti užil nejednu neprespanú noc pri zháňaní podporujúcich hlasov a hoci Martina da Silva píše, citujem: "Na rozporovom konaní komisia s posmechom a aroganciou problém uzavrela a viac sa s občanmi a odborníkmi o tom baviť nebude. Celá hromadná pripomienka vyšla navnivoč....bola hodená do "koša".", ja mám trošku iné osobné skúsenosti. V rokoch 2009 až 2011 som napísal a podal 10 hromadných pripomienok a ako ich autor a zástupca verejnosti som sa zúčastnil aj 10-tich rozporových konaní. Musím uznať, že v jednom má Martina pravdu, ľudia z tímu predkladateľa pripomienkovaného návrhu novely zákona, či právneho predpisu sa na rozporovom konaní dívajú na autora/ov pripomienok a zástupcu/ov verejnosti trochu zhora, ako keby bol nesvojprávny a svojou účasťou na rozporovom konaní ich obťažoval... Taký som mal pocit na svojom prvom rozporovom konaní. No keďže som bol autorom pripomienok, musel som si povedať, že viem čo som písal, čo som kritizoval a čo som navrhoval a ak nechcem pohorieť, musím sa odosobniť od ľudí zastupujúcich protistranu a musím sa sústrediť na obsah jednotlivých bodov mojej hromadnej pripomienky, ktorú podporilo toľko ľudí, že sa dostala na rozporové konanie... Nebolo to ľahké a po prvom pripomienkovom konaní nejaký veľký pokrok v danej oblasti (kategorizácia zdravotníckych pomôcok, spadajúca do pôsobnosti Ministerstva zdravotnícva) až tak veľmi vidieť nebolo... Ovšem v tomto prípade bolo asi šťastie v tom, že kategorizácia zdravotníckych pomôcok sa opakuje štvrťročne a tak po uverejnení jej nového návrhu o 3 mesiace neskôr som podal druhú homadnú pripomienku, ktorá mala z časti tie isté body ako boli v prvej hromadnej pripomienke a z časti body nové, aktuálne reagujúce na zmeny kategorizácie uverejnené v jej novom návrhu... Nemám síce zdravotnícke vzdelanie, ale oblasť zdravotníckych pomôcok pre diabetikov, ktorých sa týkali moje hromadné pripomienky veľmi dobre a podrobne poznám ako z teoretickej, tak aj z praktickej stránky a svoje pozmeňujúce návrhy v jednotlivých bodoch všetkých 10. hromadných pripomienok som vždy v dokázal vecne a možno aj presvedčivo zdôvodniť. Nie každý jeden bod z týchto hromadných pripomienok bol kategorizačnou komisiou akceptovaný ihneď. Niektoré body boli akceptované na druhý, tretí krát, niektoré celé, niektoré z časti a ďalšie vôbec nie... Juraj a tam vôbec nešlo "iba o slovíčka"... To, že niektoré pripomienky sa nedočkali akceptácie, ešte neznamená, že sa pripomienkovaním návrhov kategorizácie zdravotníckych pomôcok z pohľadu určitej špecifickej skupiny pacientov, nedali veci ovplyvniť... Počas vyššie uvedeného obdobia sa podarilo pre diabetikov žijúcich v SR dosiahnuť viacero zlepšení vtedajšej situácie s dostupnosťou zdravotníckych pomôcok... A môžem s čistým svedomím napísať, že pri posledných rozporových konaniach na ministerstve som síce stále vystupoval v opozícii voči pracovníkom ministerstva, no naše rokovania už neboli postavené tak na ostrie noža, ako to bolo na prvých rokovaniach... Brali ma už ako partnera, ktorý je v tejto špecifickej problematike doma, ktorý má síce iný názor na vec, ale ten názor má svoje opodstatnenie a ktorého akceptácia môže byť prínosom ako pre život samotných diabetikov, tak aj pre zlepšenie ekonomiky zdravotníctva... Bohužiaľ, po auguste 2011 MZ SR už prestalo uverejňovať návrhy kategorizácie zdravotníckych pomôcok na Portáli právnych predpisov a vytvorilo si vlastný portál, kde sú tieto návrhy uverejňované iným spôsobom a tak bežný občania už nemôžu zasahovať do tejto oblasti tak ako to bolo predtým... No to je už iná kapitola... Toto je moja osobná skúsenosť s veternými mlynmi a pripomienkovými konaniami... ======================== Možno portál SUS dokáže nastaviť politikom zrkadlo a v konečnom dôsledku aj dokáže ovplyvniť ich rozhodovanie... No odkaz na hlavnej stránke s názvom "Hlasuj o aktuálnych zákonoch v NRSR" bude v ľuďoch, ktorí sem zavítajú vždy vyvolávať falošnú ilúziu, že skutočne zasahujú do hlasovania v parlamente, čo nie je pravda... Nebolo by lepšie zmeniť názov tohto odkazu napríklad na "Takto by som za zákon hlasoval v parlamente ja!" ?

Pán Ivan, v prvom rade Vám chcem poďakovať za Váš názor. Veľmi chcem oceniť Vaše odhodlanie, a úspechy, ktoré ste dosiahli pri pripomienkovaní zákonov. Zaslúžite si naozaj obdiv a úctu. Najprv odpoviem na Vašu otázku a potom zdôvodním moju odpoveď. Naozaj som si istý, že nezavádzame občanov SR, keď ich vyzývame na hlasovanie o zákonoch v Národnej rade Slovenskej republiky. Vo všetkých textoch na tejto stránke (O NÁS, Skutočný snem je tu pre Vás,...) a nakoniec aj tu jasne píšeme, že vytvárame spätnú väzbu medzi politikom a voličom. Všade píšeme, že v prípade veľkého počtu hlasujúcich občanov budeme schopní vyvolať účinný tlak na politikov tak, aby hlasovanie občanov neignorovali. Všade píšeme, že súčasná legislatíva je nedostatočná na to, aby umožnila občanom účinne vstupovať do rozhodovacieho procesu o tejto krajine. Hromadná pripomienka je snáď jediná možnosť, kde občan má akú takú šancu uspieť, ale pre predkladateľa zákona ma len odporúčací význam, čo nestačí. Píšete to aj Vy a sám priznávate, že petície a referendum v tomto štáte neumožňujú občanom presadiť svoj názor . Netajíme sa tým, že budeme vyvíjať hlavne politický a morálny tlak na politikov. Sme si istí, že ak sa hlasovania o zákone v SKUTOČNOM SNEME zúčastní obrovský počet občanov, politici nebudú môcť ignorovať názor občanov. Nestane sa tak preto, že v politikovi sa ozve jeho svedomie. Stane sa tak preto, lebo politik a jeho chlebodarcovia si uvedomia, že v budúcich voľbách stratia hlasy všetkých proti ich rozhodnutiam hlasujúcich občanov v SKUTOČNOM SNEME. Existuje tu aj ďalší veľmi podstatný fakt pán Ivan. V ústave SR je zakotvené, že štátna moc v Slovenskej republike pochádza od občanov. Taká moc má a musí byť vykonávaná prostredníctvom ich volených zástupcov alebo priamo. Teda poslanci sú sprostredkovatelia moci a vôle občanov. To je ich ústavná funkcia. Ak toto nemá zostať len frázou, poslanec musí poznať vôľu občanov. Ak ju nepozná, alebo ju pozná nedostatočne, alebo nevyvíja snahu čo najlepšie ju poznať, podľa mňa porušuje ústavu. Podľa ústavy musí vôľu občanov aj rešpektovať a presadzovať ju v parlamente. Portál SKUTOČNÝ SNEM SI PREDSAVZAL veľkú úlohu, čo najobjektívnejšie zisťovať vôľu občanov-voličov v prípade každého jedného zákona schvaľovaného v NRSR. Ak pripustíte, že to čo portál zistí, bude tá najlepšia existujúca znalosť o prianí občanov v prípade konkrétnych zákonov, musíte pripustiť aj to, že NRSR by v duchu ústavy mala túto vôľu občanov aj rešpektovať. Preto môžeme občanom garantovať, že ak ich účasť na hlasovaní bude masová (státisíce), musí to mať vplyv na rozhodovanie politikov aj s podporou ústavy SR. Ak tento názor politici nebudú rešpektovať, nebudú jednať v duchu ústavy SR. Nechceme aby občan hlasoval o zákone s tým, že si bude predstavovať, že je členom NR SR. To by mohlo jeho hlasovanie skresliť. My potrebujeme názor hrdého slobodného občana SR, občana ktorý vyjadruje vo svojom hlasovaní svoju skutočnú nemanipulovanú vôľu. Sú jasné indície, že toto sa nedá povedať v prípade hlasovania poslanca NRSR.

Vas system je zaujimavy, ale ma zopar trhlin. Zakladny problem vidim ten, ze nijako sa ludia neoveruju. Cize clovek sa moze prihlasit aj pod 20timi nikmi/menami a vytvarat tu zdanie smerovania hlasovania, co moze byt daleko od reality. Toto je lepsie vyriesene .. www.wikidemokracia.org, co robi Robert Huran. Bolo by dobre aby ste dali sili dohromady a pomohli zvratit tento zhnily system. Ak sa zacnete spajat, mate vacsie sance uspiet, ako ked sa kazdy hra len na vlastnom piesocku.

Dobry den, bol som na tomto portaly uz davnejsie, ale tento portal tu je pre mna prehladnejsi. Vobec mi nevadi kto tu je a ci tu je pod roznymi nikmi. Zaujal ma obsah. V tom portali wikipedia je taky chaos, ze netusim co ako obcan tam mozem robit. Proste som sa tam stratil sa prvych 5 minut. Prepacte, zda sa mi ze je az prilis komplikovany. Tuto je mim jasne co mam urobit, co slacit. Ci sa tento portal da dohromady s nejakym inym, k tomu sa nebudem vyjadrovat. Ale suhlasim, pokial ide o dobru vec, treba spajat sily. Obom portalom drzim palce, nech obcania cez ne najdu ucinne a efektivne paky, ako to tu na Slovensku zmenit.

Tento portal zacal svoju pracu, ktorej zmysel chapem zatial asi ako prieskum verejnej mienky. Silu skutocneho hlasovania si viem predstavit az ked tam bude vela ludi. Zatial sa viac asi neda urobit. Treba vyckat. Ludia sa boja dnes uz prihlasovat do hocicoho., Vyckavaju, testuju ci sa to nezvrhne. Ja to tiez len testujem a cakam ci si to zachova svoju povodnu myslienku. Ked budem vidiet ze sa to nezvrhne na nic nezelane, budem ochotna si dat aj elektronicky podpis a ine voloviny, co od nas ziadaju ine "demokraticke" portaly. Zatial som videla len to, ze z kazdej dobrej veci sa neskor vyvinula egoisticka masineria, bud politicka strana, alebo nejake oz-ko, kde uz po chvili nastali boje o moc a peniaze. Zatial tolerujem tento portal a cakam. Myslim ze casom ked tu bude vela ludi hlasovat sa cela vec da na spravnu mieru.

Pán dragonSK, neoverujeme ľudí. Overujeme existenciu mailov a IP adresy. Blokujeme 10-minútové maily a budeme kontrolovať aj pretrvávajúcu existenciu zaevidovaných mailov. Vieme, že tu hrozia duplicitné prihlásenia. Podľa skúseností zo zahraničia však vieme, že pri dostatočnom počte občanov, budú tieto duplicity štatisticky nevýznamné. Uprednostňujeme slobodu občanov a ich právo na súkromie v tak citlivej veci o ktorú tu ide a v takej neistej dobe v akej žijeme. Nechceme ľudí, ktorí sa tu prihlásia zneužiť na organizáciu politickej strany, politického hnutia alebo inej inštitucionálne organizovanej aktivity. Chceme zistiť slobodný názor občanov SR a pomôcť im uplatňovať ich priamu moc zaručenú ústavou SR.