Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous

Ako organizátori portálu SkUtočný Snem podporujeme petíciu odborníkov a občanov proti vývozu vody do zahraničia. Boli sme sa pozrieť na petičnú akciu týkajúcu sa vodného zákona, ktorú avizovali niektorí aktivisti na rôznych sociálnych sieťach a dokonca aj na našom portáli.

Na protest prišli naši spriatelení aktivisti, ktorí slušným spôsobom pokračovali v osvete občanov a v zbieraní podpisov pod petíciu za čo im úprimne ďakujeme.

Čítať viac

Dňa 9.7.2014, krátko po 11.tej hodine hlasovali poslanci NR SR o posunutí novely vodného zákona do 2.čítania.

Napriek tomu, že SMER-SD od včera deklaruje v budúcnosti ošetrenie zákazu vývozu vody do zahraničia aj v Ústave, zatiaľ v novele vodného zákona ponechali sporné paragrafy. Tieto premieňajú vodu na tovar a umožňujú jej predaj do zahraničia. Podľa zákona by zisky z predaja išli hlavne súkromným spoločnostiam, ktoré by získavali "licencie" od štátnych úradníkov Ministerstva životného prostredia.

Čítať viac

Už viac ako 45 000 hektárov pôdy na Slovensku vlastnia zahraniční majitelia!!! Toto číslo rýchlo rastie. Otvorili sme trh s naším územím v situácii, keď na Slovensku nie je dostatočný kapitál na to, aby naša vlasť zostala vo vlastníctve  našich občanov? Za to sú zodpovední politici a naša pasivita, keď nesledujeme zákony a namiesto toho sa zapájame do šarvátok medzi skupinami politikov.

Politici to robia vedome pre svoje ekonomické výhody, my občania ktorí im to tolerujeme sme tí, čo za tieto chyby draho zaplatia.

Čítať viac

Neverte úradníkom ani médiám!

 

Vývoz vody pre komerčné účely možno nazvať miliardovým obchodom a lúpežou storočia. Stoja za ním anonymné a prísne utajované podnikateľské skupiny, ktoré si našli spôsob a cestu, ako si potajomky privlastniť (sprivatizovať) naše vodné zdroje, ktoré sú ešte stále vlastníctvom nás všetkých. Novela vodného zákona to však zmení.

Čo sa deje v zákulisí

Vývoz a obchodovanie s vodou je projekt, ktorý sa v tajnosti pripravuje už dlhší čas. Je to scenár, ktorý má 3 základné dejstvá.

Čítať viac

Buďte to vy, kto prinesie do vašej obce Obecný SkUtočný Snem (OSUS)!

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@skutocnysnem.sk

 Príklad OSUS môžete vidieť tu:  http://skutocnysnem.sk/obecny-snem/1155

 

Návod na používanie Obecného Snemu

Všetky sprístupnené funkcie portálu sú nástrojmi Priamej demokracie, ktoré podporujú participáciu občanov na veciach verejných.

Čítať viac

Téme vodného zákona sa venujeme už viac ako rok. Za ten čas sme spolu s odborníkmi prekonali rôzne štádiá prípravy vodného zákona, ktorý podľa tvrdení Ministra životného prostredia bude vodu chrániť ešte viac, ako súčasný zákon.

Ministerstvo životného prostredia sa snaží kampaň odborníkov zdiskreditovať a namiesto relevatnej odbornej argumentácie vyhlasuje, že aktivisti spolu s odborníkmi klamú.

Čítať viac

Na parlamentnej schôdzi bol prerokovávaný zákon skupiny poslancov ( viď linka k návrhu zákona na konci článku), ktorý by okrem iného zamedzil, aby poslanci poberali 2-3 niekedy aj viac platov súčasne.

Jedná sa napr. o poslancov NR SR, ktorí sú súčasne primátormi, členmi správnych rád podnikov, majú iné funkcie v samosprávnych orgánoch miest a vo všetkých týchto prípadoch poberajú plnohodnotné platy z verejných zdrojov.

Čítať viac

Stránky