Nemáte povolený javascript, čo môže výrazne ovplyvniť funkcionalitu, interakciu ako aj celkový pôžitok zo stránky
Obrázok používateľa Anonymous
Skutočný snem v akcii

Aktuálne dianie v SUS

Vážení členovia a priaznivci portálu SUS !

Snahy o zmeny v našej krajine sú zjavné. Tak ako rastie počet nových registrovaných politických strán, rovnako rastie aj počet aktivistických skupín. Jedni považujú za dôležité chrániť vodu, iní zase pôdu, tretí sa zaoberajú manželstvom, štvrtí požadujú zmeny v doprave, poniektorí sa zase snažia o vyprázdnenie parlamentu. Pre občana nie je vôbec jednoduché sa v tomto chaose zorientovať. Sme toho názoru, že  snahy o pozitívne zmeny by sa mali zjednocovať, inak k žiadnym zmenám nemôže dôjsť. Občania sa môžu v aktivistickom chaose stratiť, znechutiť a výsledkom môže byť úplná strata dôvery v akúkoľvek pozitívnu zmenu. Snáď najvýraznejším prúdom na poli občianskeho aktivizmu v posledných týždňoch, ktoré sme postrehli sú snahy o sfunkčnenie referenda, ako nástroja priamej moci pre občanov. Metodiky aj hĺbka skúseností sa rôznia, isté však je, že všetci účastníci týchto skupín tvrdia, že občan potrebuje funkčný nástroj pre legitímne vládnutie. Zakladatelia portálu Skutočný Snem sa od roku 2013 zúčastňujú rokovaní rôznych skupín, ktoré sa o sfunkčnenie referenda usilujú. Snažíme sa do týchto diskusií vkladať prvky aktívneho počuvania, porozumenia a spolupráce. Na portáli sme sprístupnili necenzurovanú diskusiu o tejto téme s hlasovaním.

http://skutocnysnem.sk/list/sfunkcnenie-referenda-zjednotenie-propagacia-0

Uvedomujeme si totiž, že máme len jeden pokus. Občania nemajú čas ani trpezlivosť naprávať chyby, ktoré môžu vzniknúť v procese sfunkčňovania tak podstatného zákona.

V súčasnosti spolupracujeme s niekoľkými aktivistickými skupinami na tom, aby sa naštudovali všetky úskalia, ktoré by mohli poviesť k nezdaru. Komunikujeme s právnikmi, legislatívcami, ale hlavne pracujeme na tom, aby sa z týchto snách vytesnili akékoľvek nezdravé ambície aktivistov o privlastnenie myšlienky referenda ako aj nezdravé ambície o prvenstvo v predložení návrhu našim zákonodarcom a poslancom. Veríme, že referendum je PRÁVOM a teda MAJETKOM všetkých občanov. Z tohto dôvodu pozývame aj vás občania, aby ste sa neustále zapájali do diskusie k tejto téme.

Veríme, že tento rok spoločným úsilím môžeme preklenúť bariéry, ktoré občianskej iniciatíve zatvárali dvere už od počiatku budovania nášho štátu.

S pozdravom

Tím portálu SUS